Praha-Vysočany, 3.část

Vysočany-vizualizace
Po čtyřech měsících od minulé návštěvy stavby se opět podíváme, jak postoupila rekonstrukce ŽST Praha-Vysočany. Práce pokračují především v sudé skupině kolejí, kde se pracuje na druhém ostrovním nástupišti, na vnějším 3.nástupišti a současně na přístupovém podchodu. Práce postoupily i na vstupním objektu ve směru od centra.
 
Vlevo je pro porovnání vizualize z projektové dokumentace, níže je pak reálný stav k datu 1.3. 2023:
 
Vstupní objekt s podchodem (1.3. 2023)
Na výřezu ze situace stanice z projektu je vidět, kromě nového kolejiště i uspořádání nástupišť. První ostrovní nástupiště (na výkresu nahoře) je již v provozu, stejně tak i část odbavovací haly (čekárna s výdejnou jízdenek).
21_09_16_Vysocany_01_1_u
Prostor před vstupem do podchodu začíná dostávat konečný vzhled. Kromě dlažby, která je až na detaily v místech nově vysazených stromů a poklopů kanalizace téměř dokončena, je před dokončením také vlastní vstupní objekt. Vlevo ve směru přístupu k nástupištím je již v provozu prostor pro odbavení cestujucích (čekárna s prodejnou jízdenek). 
Vstupní objekt s podchodem (1.3. 2023)
Vstupní objekt s podchodem (1.3. 2023)
Odbavovací část
Odbavovací část
Interiér v odbavovací hale
Interiér v odbavovací hale
Interiér v odbavovací hale - vlevo prodej jízdenek
Interiér v odbavovací hale - vlevo prodej jízdenek
Interiér v odbavovací hale
Interiér v odbavovací hale
Interiér v odbavovací hale
Interiér v odbavovací hale
Vpravo od podchodu se momentálně dokončují komerční prostory se samostatným vstupem. Vedle je pak vstup do chodby, kde jsou toalety, úklidová komora, technická místnost...
Vstup do chodby s toaletami
Vstup do chodby s toaletami
Chodba s jednotlivými vstupy do výše popsaných místností
Chodba s jednotlivými vstupy do výše popsaných místností
Zázemí pro maminky s dětmi
Zázemí pro maminky s dětmi
Veřejné toalety
Veřejné toalety
Veřejné toalety pro imobilní cestující
Veřejné toalety pro imobilní cestující
Veřejné toalety pro imobilní cestující
Veřejné toalety pro imobilní cestující
Úklidová místnost
Úklidová místnost
1. ostrovní nástupiště slouží přes 4 měsíce svému účelu a momentálně se na něm odehrává odbavování cestujících pro všechny směry. Jako záložní je možno využít i provizorní nástupiště podél koleje č.5, které bude po dokončení dalších nástupišť sneseno.
1. nástupiště, vlevo
1. nástupiště, vlevo "zelená" střecha odbavovací haly
První ostrovní nástupiště již slouží cestujícím několik měsíců
První ostrovní nástupiště již slouží cestujícím několik měsíců
Dokončené 1. ostrovní nástupiště
Dokončené 1. ostrovní nástupiště
Vstup do podchodu na 1. nástupišti
Vstup do podchodu na 1. nástupišti
Eskalátor na 1. ostrovním nástupišti
Eskalátor na 1. ostrovním nástupišti
Pohled na jednotlivá nástupiště
Pohled na jednotlivá nástupiště
1. ostrovní nástupiště
1. ostrovní nástupiště
1. ostrovní nástupiště - vlevo trakční podpěra zakomponovaná do přístřešku
1. ostrovní nástupiště - vlevo trakční podpěra zakomponovaná do přístřešku
V sudé skupině kolejí panuje od loňského podzimu čilý stavební ruch. Pracuje se jak na prodloužení podchodu, tak na nástupištích, přístřešcích, železničním spodku a dalších navazujících profesích:
Pohled na hranu 2. ostrovního nástupiště a přístřešek vnějšího nástupiště
Pohled na hranu 2. ostrovního nástupiště a přístřešek vnějšího nástupiště
2. ostrovní nástupiště, vpravo vstup do druhého podchodu
2. ostrovní nástupiště, vpravo vstup do druhého podchodu
Vstup do druhého podchodu na rozpracovaném 2. ostrovním nástupišti
Vstup do druhého podchodu na rozpracovaném 2. ostrovním nástupišti
Rozpracované 2. nástupiště, vlevo 3. vnější nástupiště
Rozpracované 2. nástupiště, vlevo 3. vnější nástupiště
Práce na 2. ostrovním nástupišti
Práce na 2. ostrovním nástupišti
Práce na přístřešku - 2. nástupiště
Práce na přístřešku - 2. nástupiště
Zachovaná část původního klenbového kamenného podchodu
Zachovaná část původního klenbového kamenného podchodu
Ze schodiště bude možné nahlédnout do původního kamenného podchodu
Ze schodiště bude možné nahlédnout do původního kamenného podchodu
Během výstavby 10/2022
Během výstavby 10/2022
Protože původní podchod nebylo možné při modernizaci stanice zachovat, byla ponechána alespoň jeho část. Pohled do něj bude z mezipodesty schodiště směřujícího na 2. nástupiště. Vlevo je snímek při výstavbě, kde je patrná dispozice obou podchodů.
Celkový pohled na schodiště nového podchodu, uprostřed zachovaná kamenná klenba
Celkový pohled na schodiště nového podchodu, uprostřed zachovaná kamenná klenba
Rozpracovaný podchod pod sudou skupinou kolejí
Rozpracovaný podchod pod sudou skupinou kolejí
Výtah na 2. ostrovní nástupiště z podchodu
Výtah na 2. ostrovní nástupiště z podchodu
Stejně jako před 4 měsíci se krátce podíváme i na novou zastávku Rajská zahrada, zde pokročily práce na zastřešení, pokračují práce na odvodnění přístřešků, na zásypech nástupišť... Zprovoznění zastávky nebude ale dle původních předpokladů. Lávka přes koleje nebude včas dokončena - investice města Praha
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023) - odvodnění přístřešků je součástí podpěr
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023) - odvodnění přístřešků je součástí podpěr
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Praha-Rajská zahrada (1.3. 2023)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články