Praha-Rajská zahrada, 1.část

V rámci modernizace trati v úseku Mstětice - Praha-Vysočany probíhá výstavba zcela nové zastávky Praha-Rajská zahrada, která umožní po dobudování lávky, přestup na Metro linky B (stanice Rajská zahrada). Výstavba zastávky probíhá dle harmonogramu stavby, který počítal s jejím zprovozněním s platností nového jízdního řádu (prosinec 2022). Předpokladem zprovoznění v tomto termínu je však dokončení lávky přes silnici k metru, která je investicí hlavního města Prahy. To ale s největší pravděpodobností nebude možné, protože lávka spojující obě zastávky (železnice/metro) nebude včas dokončena (související stavba - investice hlavního města).  
Situace zastávky Praha-Rajská zahrada
Vlastní zastávka se nachází v ne příliš optimálních směrových poměrech a to v obloucích o poloměrech R1=604,75 m, R0=600 m a R2=626 m s převýšením D=100 mm. Zárověň je však zastávka v ideální poloze vůči přestupní vazbě vlak/metro. Nástupištní hrana je podél kolejí s převýšením ve výšce 550 mm od spojnic temen kolejnicových pasů. Vlastní trať stoupá od Prahy ve sklonu cca 10 ‰.
 
Následují fotogalerie dokumentuje stav rozpracovanosti na zastávce k datu 25.10. 2022:
Celkový pohled na rozpracovanou zastávku (25.10. 2022)
Celkový pohled na rozpracovanou zastávku (25.10. 2022)
Momentálně probíhají práce na zastřešení vnějšího nástupiště
Momentálně probíhají práce na zastřešení vnějšího nástupiště
Výstavba vnějšího nástupiště a koleje č.1, vpravo ostrovní nástupiště a dokončené koleje č.0 a 2, pohled směr Praha
Výstavba vnějšího nástupiště a koleje č.1, vpravo ostrovní nástupiště a dokončené koleje č.0 a 2, pohled směr Praha
Podchycení svahu gabionovou zdí z důvodu rozšíření osových vzdáleností kolejí pro výstavbu ostrovního nástupiště
Podchycení svahu gabionovou zdí z důvodu rozšíření osových vzdáleností kolejí pro výstavbu ostrovního nástupiště
Zprovozněním kolejí č.0 a 2 se výrazně zvýšila propustnost tratě
Zprovozněním kolejí č.0 a 2 se výrazně zvýšila propustnost tratě
Kolej č.2, ostrovní nástupiště je již připraveno pro pokládku dlažby
Kolej č.2, ostrovní nástupiště je již připraveno pro pokládku dlažby
Současně s dostavbou povrchu nástupiště budou probíhat dokončovací práce na kovových konstrukcích na nástupišti
Současně s dostavbou povrchu nástupiště budou probíhat dokončovací práce na kovových konstrukcích na nástupišti
Přístup na výhledovou lávku s výtahovou šachtou na ostrovním nástupišti
Přístup na výhledovou lávku s výtahovou šachtou na ostrovním nástupišti
Dokončená návěstní lávka pro směr Praha
Dokončená návěstní lávka pro směr Praha
Návěstní lávka přes všechny koleje, pohled směr Skály (Nymburk)
Návěstní lávka přes všechny koleje, pohled směr Skály (Nymburk)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články