Praha-Vysočany, 2.část

Po roce se opět podíváme, jak postoupila rekonstrukce žst. Praha-Vysočany. Přibližně dva roky trvající stavební úpravy v liché skupině kolejí byly dokončeny na konci srpna 2022. Od září se tedy jezdí již po nových kolejích a cestujícím je k dispozici zcela nové ostrovní nástupiště již s mimoúrovňovým přístupem. Momentálně je vyloučena sudá skupina kolejí, kde se pracuje na železničním spodku a prodloužení podchodu pod celým kolejištěm, současně probíhají úpravy i na dalších mostních objektech, trakci, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení apod.
Situace kolejiště s nástupišti
Stavební postupy ve stanici byly koncipovány tak, aby po realizaci poloviny stanice již byla přístupná část kolejiště od města. Stavební práce tak nyní probíhají v části kolejí, kde není pohyb cestujících. 
Přístup z podchodu na dokončené ostrovní nástupiště
Přístup z podchodu na dokončené ostrovní nástupiště
Schodiště s jezdícími schody a výtahem na ostrovní nástupiště
Schodiště s jezdícími schody a výtahem na ostrovní nástupiště
Pohled z podchodu na zastřešení ostrovního nástupiště
Pohled z podchodu na zastřešení ostrovního nástupiště
V liché skupině kolejí kromě ostrovního nástupiště slouží ještě i provizorní vnější nástupiště, po dokončení sudé skupiny bude sneseno
V liché skupině kolejí kromě ostrovního nástupiště slouží ještě i provizorní vnější nástupiště, po dokončení sudé skupiny bude sneseno
Dokončená lichá skupina kolejí
Dokončená lichá skupina kolejí
Nové ostrovní nástupiště
Nové ostrovní nástupiště
V sudé skupině kolejí se pilně pracuje, jak na železničním spodku, tak především na umělých stavbách. Podchod bude probloužen pod celým kolejištěm, tedy pod kolejimi č.0, 2 a 4. Vznikne zde další ostrovní nástupiště a jedno nástupiště vnejší (podél koleje č.4).
Práce na prodloužení podchodu v sudé skupině kolejí
Práce na prodloužení podchodu v sudé skupině kolejí
Rozpracovaný podchod, vlevo torzo původního klenbového prodlouženého podchodu skrz kolejiště, který bude částečně zachován
Rozpracovaný podchod, vlevo torzo původního klenbového prodlouženého podchodu skrz kolejiště, který bude částečně zachován
Práce na prodloužení podchodu
Práce na prodloužení podchodu
Práce na sudé skupině kolejí
Práce na sudé skupině kolejí
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články