TGV M begins tests at the Velim test centre

The first TGV M has begun tests at the Velim test centre (VUŽ Velim) in the Czech Republic. Alstom built the first train at its plant in La Rochelle and on arrival at Velim, the TGV M began a gradual increase in speed to operate at up to 200km/h. This phase will last six months. Another power car is due to begin tests in a climatic chamber at the Rail Tec Arsenal facility in Vienna, Austria, in March.
TGV M, Velim (9.2. 2023)
První TGV M zahájilo testování na zkušebním okruhu VÚŽ Velim (první jízdy již na konci roku 2022). Jednotka byla vyrobena v závodu Alstom v La Rochelle, krátce po příjezdu na zkušební okruh VÚŽ Velim se jednotka testovala rychlostí až na 200 km/h. Tato fáze zkoušek bude na okruhu trvat šest měsíců. Další souprava TGV M by se měla v březnu podrobit testům v klimatickém tunelu závodu Rail Tec Arsenal ve Vídni.
TGV M, Velim (9.2. 2023)

SNCF has ordered 115 TGV M trains worth €3.3 billion, with 100 (dual-voltage high-speed trains) expected to serve on domestic railways and 15 (four-voltage trains) in international transport. The train is due to begin testing on the French national network at up to 320km/h in the spring, with the first trains scheduled to enter commercial service at the end of 2024.

TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)

Francouzský dopravce SNCF objednal celkem 115 jednotek TGV M v hodnotě 3,3 miliardy eur, přičemž 100 (dvousystémových) vysokorychlostních jednotek bude sloužit na vnitrostátních vlacích a 15 (čtyřsystémových) bude sloužit v mezinárodní dopravě. Vlak by se měly začít na jaře testovat ve Francii a to rychlostí až 320 km/h, přičemž první vlaky by měly vstoupit do komerčního provozu na konci roku 2024.

TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
TGV M, Velim (9.2. 2023)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články