TGV M for SNCF (Vڎ Velim/CZ)

Czech Republic: Testing of one of the first TGV M (Alstom) for SNCF began on the VUZ Velim test track in the Czech Republic at the end of December (2022).It is a nine-car set number 996, comprising the front power cars carrying EVN 93 87 0021 013 + 93 87 0021 014 and seven intermediate cars 93 87 0 211/212/214/215/216/218/219 996.The TGV M is capable of attaining a maximum speed of 350 kilometres per hour, its electric motors being capable of outputting up to 8 megawatts of power.
TGV M, Velim (22.12. 2022)
Testovn jednoho z prvnch TGV M (Alstom) pro SNCF zaalo na zkuebnm okruhu Vڎ Velim na konci prosince (2022). Jedn se o devtivozovou jednotku (s slem 996). eln vozy EVN 93 87 0021 013 + 93 87 0021 014 a sedm vloench voz 93 87 0 211/212/214/215/216/218/219 996.TGV M je schopno doshnout maximln rychlosti 350 km/h, jeho elektromotory maj vkon a 8 megawatt.
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
TGV M, Velim (22.12. 2022)
Konec mechaniky v Novm Bydov V ter 23.4. 2024 bylo demontovno posledn mechanick nvstidlo v ST Nov Bydov ... vce ...
Nov most pes Labe - 2.st Dne 13.12. 2023 probhla statick zatovac zkouka novho dvoukolejnho mostu pes Labe... vce ...
Rekonstrukce ST Vsetn - 3.st Stavebn prce ve stanici stle probhaj v lich skupin kolej ... vce ...
Stadler KISS pro ZSSK Prvn ze ty estivozovch elektrickch jednotek pro ZSSK se momentln nachz na zkuebnm okruhu VUZ Velim ... vce ...
Aktuality a lnky