Přestavba ŽST Ústí nad Orlicí, 7. část

162.112 Ustí nad Orlicí (12.10. 2014)
Po necelém měsíci se opět můžeme podívat jak postoupily stavební práce na přestavbě nádraží v Ústí nad Orlicí. Ve fotoreportáži z 22.8. 2014 ještě stále nebyly obě hlavní koleje č.1 a 2 plně sjízdné, protože chyběly na českotřebovském zhlaví výhybky v koleji č.2 u předsunutých kolejových spojek. Nyní jsou už obě koleje ve stanici a tedy i na nové estakádě provozované, osobní doprava ale stále ještě k velké radosti mnoha oustečáků zastavuje na zastávce Ústí nad Orlicí město.
 
Ve stanici zatím stále probíhají práce na objektech, které umožní nástup cestujících a jejich odbavení. Hrubá stavba vstupního objektu je dokončena a probíhají práce v interiéru. Navazující technologický objekt už v sobě skrývá nové vybavení zabezbečovacího zařízení a objekt postupně dostává  konečnou barevnou podobu (stav ke dni 12.10. 2014).
 
 
Vstupní objekt s technologickou budovou
Vstupní objekt s technologickou budovou
Současný stav interiéru vstupního objektu
Současný stav interiéru vstupního objektu
Obdobně tak dostává postupně konečnou podobu i okolí vstupního objektu . Probíhají práce na příjezdových komunikacích a parkovacích plochách.
Celkový pohled na práce v přednádraží
Celkový pohled na práce v přednádraží
Dokončovací práce na parkovišti v oblasti přednádraží
Dokončovací práce na parkovišti v oblasti přednádraží
Nové silniční přemostění spojující centrum města s novým přednádražím stanice a Kerharticemi
Nové silniční přemostění spojující centrum města s novým přednádražím stanice a Kerharticemi
Z vlastního přednádraží je přístup na jednotlivá nástupiště řešen mimoúrovňově. Vstup do podchodu je vedle nového vstupního objektu, a to buď schodištěm a nebo šikmými chodníky. Na ostrovní nástupišť v pražské skupině kolejí je přístup buď schodištěm a nebo výtahem. Na nástupiště u staré výpravní budovy jsou schody doplněné o šikmé chodníky, obdobně tak na nástupitě v letohradské skupině pod Kubincovým kopcem, kde bude pouze šikmá rampa.
Schodiště z pochodu do oblasti nástupiště s opuštěnou výpravní budovou
Schodiště z pochodu do oblasti nástupiště s opuštěnou výpravní budovou
Dokončovací práce na podchodu pro cestující
Dokončovací práce na podchodu pro cestující
Výtah v podchodu na nástupiště
Výtah v podchodu na nástupiště
Montáž výtahu v podchodu
Montáž výtahu v podchodu
Dokončovací práce na ostrovním nástupišti, jehož abnormální šířka vychází z požadavku zachování staré výpravní budovy. Ta bude zatím (pravděpodobně natrvalo) sloužit už jen jako neútulný přístřešek pro cestující a odstrašující případ nekompetentního rozhodování.
Úpravy ploch v oblasti opuštěné výpravní budovy
Úpravy ploch v oblasti opuštěné výpravní budovy
Práce na úpravě ploch v oblasti výstupů z pochodu na ostrovním nástupišti
Práce na úpravě ploch v oblasti výstupů z pochodu na ostrovním nástupišti
Pohled na starou výpravní budovu s částí upravovaného kolejiště v letohradské skupině
Pohled na starou výpravní budovu s částí upravovaného kolejiště v letohradské skupině
Nástupištní prefabrikáty podél 4.koleje v letohradské skupině
Nástupištní prefabrikáty podél 4.koleje v letohradské skupině
Práce na železničním spodku v letohradské skupině kolejí
Práce na železničním spodku v letohradské skupině kolejí
Ostrovní nástupiště v pražské skupině kolejí je stavebně dokončeno, nyní probíhají práce na zastřešení, následovat budou technologické profese a informační systém pro cestující
Pohled z ostrovního nástupiště v pražské skupině kolejí na opuštěnou výpravní budovu
Pohled z ostrovního nástupiště v pražské skupině kolejí na opuštěnou výpravní budovu
Detail ukončení ostrovního nástupiště v pražské skupině kolejí
Detail ukončení ostrovního nástupiště v pražské skupině kolejí
Na českotřebovském zhlaví jsou téměř dokončeny práce na hlavních kolejích, zapojena je letohradská trať, kde je v transformované výhybce připravena přejezdová úprava pro neveřejný vjezd do prostor Správy tratí. Ten bude sloužit současně i jako příjezd záchranných složek do stanice.
Téměř dokončené českotřebovské zhlaví
Téměř dokončené českotřebovské zhlaví
Celopryžový přejezd přes transformovanou výhybku od Letohradu
Celopryžový přejezd přes transformovanou výhybku od Letohradu
Přístup pro pěší a cyklisty od centra Ústí je řešen podchodem pod hlavními kolejemi na českotřebovském zhlaví, během stavebního postupu, který řešil přeložku kolejí byl vybudován podchod a oblast ve směru k přednádraží, nyní po opuštění staré stopy kolejí je možné dokončit i oblast od města, kde se momentálně intenzivně pracuje. Stávající hlavní koleje v původní stopě jsou již sneseny, včetně štěrkového lože, původní most bude pod dohledem památkářů v nejbližích dnech zdemolován.
Vstup do podchodu ve směru od stanice
Vstup do podchodu ve směru od stanice
Druhá strana vyústění podchodu - pohled do centra města
Druhá strana vyústění podchodu - pohled do centra města
Výškový a směrový posun staré, dnes již snesené tratě v porovnání s železniční estakádou
Výškový a směrový posun staré, dnes již snesené tratě v porovnání s železniční estakádou
Dokončená železniční estakáda ve směru Česká Třebová
Dokončená železniční estakáda ve směru Česká Třebová
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články