ŽST Bohuslavice nad Metují

Opočenské zhlaví (11.9. 2018)
Bohuslavice nad Metují
Dne 11.9. 2018 byla zahájena výluka na trati 026 v úseku Opočno pod Orlickými horami - Náchod, která souvisí se stavbou "Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov. Bude zřízeno nové SZZ v ŽST Bohuslavice nad Metují, v ŽST Nové Město nad Metují, v ŽST Václavice, v ŽST Hronov s ovládáním ze stanice Náchod. Účelem stavby je zvýšení traťové rychlosti, optimalizace a zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy včetně zvýšení bezpečnosti na úrovňových přejezdech v řešeném úseku trati a zvýšení cestovního komfortu cestujících. 
 
V tomto úseku se nachází i ŽST Bohuslavice nad Metují, ve které se do dnešních dnů dochovaly mechanická návěstidla i přejezdy. To už ale dnes není pravda, protože hned první den zahájení výluky byla započata demontáž všechna těchto zařízení. 
 
První den výluky se naplno rozběhly práce na demontáži stávajících zařízení, jako první přišly na řadu drátovody, předvěsti, mechanické závory. Současně probíhal návoz dlouhých kolejnicových pasů na trati, který obstarávala lokomotiva 730.624 a 741.501. 
Přepravu kolejnic po trati obstarávala lokomotiva 730.624 KDS (11.9. 2018) Bohuslavice nad Metují
730.624 směřuje do Opočna pro vozy s kolejnicemi a odpojená návěstidla, která už nikdo neposlouchá (11.9. 2018)
730.624 Bohuslavice nad Metuji (11.9. 2018)
První byly demontovány drátovody k jednotlivým mechanickým zařízením
První byly demontovány drátovody k jednotlivým mechanickým zařízením
Současně s demontáží drátovodů byly odřezány obě předvěsti - na foto předvěst ve směru od Opočna (11.9. 2018)
Současně s demontáží drátovodů byly odřezány obě předvěsti - na foto předvěst ve směru od Opočna (11.9. 2018)
Jednotlivá mechanická zařízení byla přepravena do stanice, kde probíhala jejich demontáž (11.9. 2018)
Jednotlivá mechanická zařízení byla přepravena do stanice, kde probíhala jejich demontáž (11.9. 2018)
Na dohled od stanice Bohuslavice (ve směru na Nové Město nad Metují) se nachází zastávka Černčice, i zde byly mechanické závory, následovala mechanická předvěst za zastávkou a ještě jedny mechanické závory na polní cestě.
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Demontáž závor v zastávce Černčice (11.9. 2018)
Druhý den výluky přišla na řadu mechanická návěstidla, hned ráno byla snesena návěstidla S1 a S3, včetně dvouramenného vjezdového od Opočna, před polednem pak dvouramenné od Nového města nad Metují a návěstidla L1 a L3
První z návěstidel přišlo na řadu S1 na opočenském zhlaví, následovalo sousední S3 (12.9. 2018)
První z návěstidel přišlo na řadu S1 na opočenském zhlaví, následovalo sousední S3 (12.9. 2018)
Návěstidlo S3 při přepravě na místo demontáže (12.9. 2018)
Návěstidlo S3 při přepravě na místo demontáže (12.9. 2018)
Průjezd lokomotivy 741.501 s vozy na kolejnice směrem do Opočna pod Orlickými horami (12.9. 2018)
Průjezd lokomotivy 741.501 s vozy na kolejnice směrem do Opočna pod Orlickými horami (12.9. 2018)
 
Po odvozu odjezdových návěstidel S1 a S3 na opočenském zhlaví následovalo dvouramenné návěstidlo ve směru od Opočna. 
 
Vjezdové dvouramenné návěstidlo ve směru od Opočna (12.9. 2018)
Vjezdové dvouramenné návěstidlo ve směru od Opočna (12.9. 2018)
Vjezdové dvouramenné návěstidlo ve směru od Opočna (12.9. 2018)
Vjezdové dvouramenné návěstidlo ve směru od Opočna (12.9. 2018)
Odvoz návěstidla k demontáži do stanice (12.9. 2018)
Odvoz návěstidla k demontáži do stanice (12.9. 2018)
 
Na zhlaví se nachází také železniční přejezd, i zde bylo vše ovládáno drátovody, mechanicky se ovládalo i předzvánění na jednom ze stojanů. 
 
Mechanický předzváněč závor vzor trojlístek (11.9. 2018)
Mechanický předzváněč závor vzor trojlístek (11.9. 2018)
Odřezání břevna u závor na opočenském zhlaví (12.9. 2018)
Odřezání břevna u závor na opočenském zhlaví (12.9. 2018)
Odvoz stojanu mechanických závor s předzváněčem, který během manipulace ještě občas cinknul, jako by se loučil se svým dlouhodobým působištěm
Odvoz stojanu mechanických závor s předzváněčem, který během manipulace ještě občas cinknul, jako by se loučil se svým dlouhodobým působištěm
Odvoz obou stojanů mechanických závor k demontáži (12.9. 2018)
Odvoz obou stojanů mechanických závor k demontáži (12.9. 2018)
 
Novoměstské zhlaví přišlo na řadu při sundávání návěstidel jako poslední. První bylo sundáno vjezdové dvouramenné návěstidlo, cestou k místu demontáže se pozdravilo s odjezdovými návěstidly, která žila jen o několik minut déle.
 
Demontontáž drátovodů k jednotlivým mechanickým zařízením (11.9. 2018) - Novoměstské zhlaví
Demontontáž drátovodů k jednotlivým mechanickým zařízením (11.9. 2018) - Novoměstské zhlaví
Návěstidla L1 a L3 těsně před odřezáním (12.9. 2018)
Návěstidla L1 a L3 těsně před odřezáním (12.9. 2018)
Odvoz vjezdového dvouramenného návěstidla ve směru od Nového Města nad Metují (12.9. 2018)
Odvoz vjezdového dvouramenného návěstidla ve směru od Nového Města nad Metují (12.9. 2018)
Nakonec byla snesena obě zbývající návěstidla nejdříve L1 a pak i L3 (12.9. 2018)
Nakonec byla snesena obě zbývající návěstidla nejdříve L1 a pak i L3 (12.9. 2018)
 
Všechna mechanická zařízení byla ovládána přímo z výpravní budovy, bez pomocných stavěděl. Drátovody byla stavěna jak návěstidla, tak i výhybky. Současně byly z dopravní kanceláře sklápěny i závory na opočenském zhlaví.
Stojan s pákami, kterými byly přes drátovody ovládány jednotlivá návěstidla
Stojan s pákami, kterými byly přes drátovody ovládány jednotlivá návěstidla
Ovládání závor na opočenském zhlaví
Ovládání závor na opočenském zhlaví

 

NÁVRAT DO MINULOSTI

Do minulosti se zatím stále vrátit nelze, ale připomenout si ji můžeme. Následující snímky dokumentují stanici, kdy se zde řídil provoz pomocí drátovodů a stanice měla ještě své kouzlo.
 
810.515 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
810.515 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
742.048 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018) - společně s 742.316
742.048 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018) - společně s 742.316
742.092 Bohuslavice (20.6. 2018)
742.092 Bohuslavice (20.6. 2018)
742.220 Bohuslavice nad Metují (22.8. 2018)
742.220 Bohuslavice nad Metují (22.8. 2018)
742.220 Bohuslavice (9.7. 2010)
742.262 Bohuslavice (5.6. 2010)
742.262 Bohuslavice (5.6. 2010)
742.353 Bohuslavice (2.7. 2013)
742.353 Bohuslavice (2.7. 2013)
810.228 Bohuslavice nad Metují (1.7. 2016)
810.228 Bohuslavice nad Metují (1.7. 2016)
810.233 Nové Město nad Metují - Černčice (8.8. 2016)
810.233 Nové Město nad Metují - Černčice (8.8. 2016)
810.541 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2016)
810.541 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2016)
854.005 Bohuslavice (16.7. 2013)
854.005 Bohuslavice (16.7. 2013)
854.014 Bohuslavice nad Metují (3.5. 2018)
854.014 Bohuslavice nad Metují (3.5. 2018)
854.015 Bohuslavice nad Metují (11.6. 2017)
854.015 Bohuslavice nad Metují (11.6. 2017)
854.016 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018)
854.016 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018)
854.017 Bohuslavice nad Metují (1.7. 2016)
854.017 Bohuslavice nad Metují (1.7. 2016)
854.020 Bohuslavice (19.4. 2018)
854.020 Bohuslavice (19.4. 2018)
VT65.072 Bohuslavice nad Metují (6.8. 2018)
VT65.072 Bohuslavice nad Metují (6.8. 2018)
VT 650.65 Bohuslavice nad Metují (21.4. 2015)
VT 650.65 Bohuslavice nad Metují (21.4. 2015)
VT 650.65 Černčice (21.4. 2015)
VT 650.65 Černčice (21.4. 2015)
VT 650.73 Bohuslavice nad Metují (11.6. 2017)
VT 650.73 Bohuslavice nad Metují (11.6. 2017)
VT650.74 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018)
VT650.74 Bohuslavice nad Metují (24.7. 2018)
814.024 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2018)
814.024 Bohuslavice nad Metují (6.6. 2018)
814.038 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018)
814.038 Bohuslavice nad Metují (8.8. 2018)
814.006 Bohuslavice nad Metují (4.7. 2018)
814.006 Bohuslavice nad Metují (4.7. 2018)
750.701 Černčice (23.7. 2016)
750.701 Černčice (23.7. 2016)
750.222 Bohuslavice (23.7. 2016)
750.222 Bohuslavice (23.7. 2016)
753.231 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
753.231 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
750.346 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
750.346 Bohuslavice nad Metují (1.2. 1997)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články