Wien Hauptbahnhof

Hlavní vestibul a vchod do nádražního komplexu, zatím ve výstavbě
Hlavní vestibul a vchod do nádražního komplexu, zatím ve výstavbě
Již jen několik měsíců zbývá do otevření nového nádražního komplexu Wien Hauptbahnhof. Završí se tak mnohaleté úsilí, které směřuje k jednomu centrálnímu dopravnímu uzlu rakouské metropole, podobně jak tomu bylo po sjednocení Německa v Berlíně. Stejně jako v Německé metropoli, tak i Vídeň měla hned několik hlavových nádraží po obvodu centra, ale žádné centrální nádraží. Na konci minulého století byl dokončen koncept a rozpracovány konkrétní návrhy, které měly soustředit železniční tratě z jenotlivých směrů do jednoho uzlu.
 
Jako nejvýhodnější poloha pro hlavní nádraží byla vybrána oblast v prostoru původní železniční stanice Südtiroler Platz nedaleko západního konce stanice Südbahnhof. Vlastní hlavní nádraží je ale jen jeden z objektů rozsáhlého komplexu staveb. Na ploše 109 hektarů vyroste kromě nového železničního napojení hlavního nádraží a odstavného kolejiště i nová městská čtvrť s 5000 novými byty pro 13000 obyvatel.
Infocentrum Bahnorama s vyhlídkovou věží
Jak je již u tak rozsáhlých staveb ve vyspělém světě zvykem, je i zde součástí projektu infocentrum s množstvím informací o stavbě a výhledem na staveniště. Návštěvníci se v tzv. Bahnoramě (jak je zde toto infocentrum nazýváno) s kavárnou, místností plnou informačních panelů o stavbě, modelů a videoukázek, dozvědí vše potřebné. Jak stavba pokračuje v reálném čase je pak možné shlédnout z vyhlídkové věže s proskleným výtahem.
 
I samotná věž je zajímavým prvkem stavby. Její konstrukce je tvořena dřevěnými hranoly spojenými kovovými prvky. Na straně situované k nádraží je pak prosklený výtah, na boku únikové schodiště, v horní části pak vyhlídková plošina. Vstupenku na věž v hodnotě 2,50 euro lze zakopit v přízemí v automatu.
Vizualizace stanice
Vizualizace stanice
Fotomapa celé stavby na podlaze v infocentru
Fotomapa celé stavby na podlaze v infocentru
Model stavební jámy v prostoru nádraží
Model stavební jámy v prostoru nádraží
Expozice mapující projekt hlavního nádraží
Expozice mapující projekt hlavního nádraží
Jak postoupily práce na stavbě hlavního nádraží za necelé tři roky je patrné z následujících snímků, kde je vidět výstavba zastřešení, přednádraží a příprava na pokládku kolejiště na mostním objektu.
Probíhající práce na zastřešení hlavního nádraží (1.12. 2011)
Probíhající práce na zastřešení hlavního nádraží (1.12. 2011)
Pohled z vrcholu věže na dokončené zastřešení všech nástupišť (27.7. 2014)
Pohled z vrcholu věže na dokončené zastřešení všech nástupišť (27.7. 2014)
Dokončený mostní objekt a právě probíhající zaštěrkování (1.12. 2011)
Dokončený mostní objekt a právě probíhající zaštěrkování (1.12. 2011)
Pohled na již položené zhlaví s částečným provozem (27.7. 2014)
Pohled na již položené zhlaví s částečným provozem (27.7. 2014)
Víděň je metropole, která se rozkládá pouze v mírně zvlněné terénu a tak každá možnost, prohlédnout si město z ptačí perspektivy je příjemným zpestřením, střed města je od nádraží na dohled. V popředí jsou vidět atrakce Prateru, v pozadí pak moderní čtvrť UNO-city.
Pohled z věže Bahnorama
Pohled z věže Bahnorama
Termín otevření hlavního nádraží se nezadržitelně přibližuje a práce na dokončení vystibulu pod kolejištěm a vstupní haly jsou v plném proudu. Již v prosinci letošního roku zde bude čilý dopravní ruch, zatím se zde dokončují veřejné prostory a plochy přednádraží ve směru od města.
Vestibul stanice, který na své finální dokončení teprve čeká
Vestibul stanice, který na své finální dokončení teprve čeká
Pohled na zatím nedokončená nástupiště
Pohled na zatím nedokončená nástupiště
Pohled na již provozovanou část jižní část hlavního nádraží, který naznačuje, jak bude nádraží vypadat po celkovém zprovoznění. Mezinárodní vlaky, včetně ČD RailJetu, nádražím pouze projíždějí, jak naznačuje jeden ze snímků. Na snímku je patrné i kolejiště ve směru nádraží Wien Meidling. V tomto úseku se nacházejí nejen odstavné koleje se zázemím pro údrždu souprav, ale i mimoúrovňový jednokolejný přesmyk přes celé kolejiště.
Dálková doprava zatím nádražím jen projíždí, včetně ČD RailJetu EC 74
Dálková doprava zatím nádražím jen projíždí, včetně ČD RailJetu EC 74
Pohled na opačnou stranu kolejiště s dokončenými nástupišti
Pohled na opačnou stranu kolejiště s dokončenými nástupišti
Regionální vlaky u nových nástupišť s lokomotivami 1116.185 1116.098
Regionální vlaky u nových nástupišť s lokomotivami 1116.185 1116.098
Reklamních jednotka Talent před odjezdem do stanice Wien Hirschstetten
Reklamních jednotka Talent před odjezdem do stanice Wien Hirschstetten
Finální podoba nástupišť 9-10 a 11-12
Finální podoba nástupišť 9-10 a 11-12
Konečná zastávka tramvají linky D pod východní částí nádraží
Konečná zastávka tramvají linky D pod východní částí nádraží
Už jen několik měsíců bude plnit funkci "hlavního" nádraží železniční stanice Wien Meidling, kde ještě do prosince 2014 zastavují vlaky vyšší kategorie a odkud jsou možné přestupní vazby na městskou hromadnou dopravu. Od příštího roku veškerou dopravu převezme stanice Wien Hauptbahnhof.
Stanice Wien Meidling, kde momentálně zastavují vlaky dálkové dopravy
Stanice Wien Meidling, kde momentálně zastavují vlaky dálkové dopravy
ČD RailJet 80 91 001 ve stanici Wien Meidling (25.7. 2014)
ČD RailJet 80 91 001 ve stanici Wien Meidling (25.7. 2014)
Wien (26.7. 2014)
Dle dopravního značení u Schönbrunnu se ve Vídni může procházet každý, tak neváhejte, cesta vlakem do Vídně je příjemná, stejně tak cestování veřejnou dopravou, která jezdí naprosto přesně a velmi často.
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články