Výhybka pro VRT

Výhybka pro VRT
Ve výhybkárně DT Prostějov je v rámci testování sestavena první štíhlá výhybka pro vysokorychlostní tratě (VRT) tvaru J60E2-1:33,5-8000/4000/14000. Výhybka umožňuje jízdu do odbočky rychlostí V=160 km/h, v přímém směru V=350 km/h. První výhybka tohoto typu bude vložena příští rok v rámci modernizace žst. Prosenice, kde se využije možnost jízdy do odbočky maximální traťovou rychlostí (V=160 km/h) do tzv. Dluhonické spojky, která slouží na trase Praha - Ostrava k odklonění dopravy mimo žst. Přerov. Další výhybky tohoto tvaru pak budou vloženy na opačném konci Dluhonické spojky. Stavební délka výhybky je 131,910 m, pražce betonové (v rámci testování v závodě dřevěné), upevnění Vossloh Skl 24, profil koleje 60E2, hydraulický přestavný systém.
Výměnová část
Výměnová část
Výměnová část výhybky je tvořena jazyky, které ovládá 6 výměnových přestavníků a kontroluje 5 snímačů polohy. Pohon jednotlivých přestavníků obstarávají hydraulické válce, které jazyky přestaví během 5,3 vteřiny na jednu i druhou stranu. Příkon hydraulického čerpadla je 2200 W, což vyhovuje požadavku na přestavení jazyků do požadované hodnoty 6 vteřin. Závěry jsou uloženy ve svařovaném rámu, což není praktické při montáži, do budoucna budou závěry osazeny do montovaných rámů, tak jak jsou již nyní použity v srdcovkové části. Obdobně bude změněna konstrukce modulu kontroly, nově bude použit kulatý profil "pravítek " a to z toho důvodu, aby byl modul kontroly odolný proti prachu a nečistotám, které by mohly ovlivnit jeho nastavení.
 
Výhybká má do této doby okolo 6000 cyklů přestavení, při simulování v nejtvrdších možných provozních podmínkách (mráz, vysoké teploty). Použité závěry DTZ jsou koncipovány jako bezúdržbové. Výhybka je vybavena elektrických ohřevem, kdy jsou vyhřívány jazyky a opornice zvlášť a to z důvodu úspory elektrické energie. V rámci testování je výměnová část namontována na dřevěných pražcích.
Snímač polohy jazyka
Snímač polohy jazyka
Výměnový závěr DTZ 6
Výměnový závěr DTZ 6
Srdcovková část
Srdcovková část
Srdcovková část je tvořena rámem srdcovky odlitým z bainitické oceli, k rámu jsou pak přivařeny přípojné i křídlové kolejnice. Hrot jazyka je z kolejnic jazykových 60E2 a je v celé pojížděné části perlitizován. Vzhledem ke štíhlosti výhybky není potřeba v pohyblivém hrotu srdcovky (PHS) zřizovat dilataci, tak jak je nutné u ostatních výhybek s PHS. Srdcovka je vybavena dotlačovačem, který zajišťuje dotlačení hrotu jazyka k rámu. Pohon jednotlivých závěrů obstarávají hydraulické válce, které jazyky přestaví během 3,7 vteřiny na jednu i druhou stranu. Pojížděné kolejnice jsou uloženy na podkladnicích odlévaných (tvárná litina), střední část srdcovky pak na podkladnicích svařovaných. Celá výhybka má proti ostatním výhybkám kolejnice v úklonu 1:40  (opracování hlav), tak jako je úklon kolejnic v navazujících kolejích.
 
Srdcovková část je poháněna stejně jako výměnová část centrálně, paralelním hydraulickým systémem z přilehlé skříně (snímek na konci článku) s pohonnou jednotkou s třífázovým elektromotorem, což je výhoda proti doposud používanému elektromotorickému systému jednotlivých přestavníků. Současně elektromotor umožňuje pohon pomocí kliky v případě poruchy. V této části výhybky jsou 3 závěry s hydraulickými válci, ty jsou ještě dovybaveny mechanickým jištěním proti posunu, například při úniku hydraulické kapaliny. Snímače polohy pak snímají polohu válců a polohu hrotu.
 
Jazyky v jazykové části výhybky jsou pro případ nedovolené jízdy po hrotu výhybky rozřezné, tak jako běžné výhybky s tvarem svršku S49. Srdcovková část je koncipovaná jako nerozřezná. Dojde sice k přestavení, ale zároveň i k destrukci návazných konstrukcí, které je nutné zcela vyměnit za nové.
 
 
Srdcovkový závěr DTZ 3
Srdcovkový závěr DTZ 3
Snímač rozřezu srdcovky
Snímač rozřezu srdcovky
Skříň s hydraulickám pohonem výhybky
Skříň s hydraulickám pohonem výhybky
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články