Výhybka pro VRT

Výhybka pro VRT
Ve výhybkárně DT Prostějov je v rámci testování sestavena první štíhlá výhybka pro vysokorychlostní tratě (VRT) tvaru J60E2-1:33,5-8000/4000/14000. Výhybka umožňuje jízdu do odbočky rychlostí V=160 km/h, v přímém směru V=350 km/h. První výhybka tohoto typu bude vložena příští rok v rámci modernizace žst. Prosenice, kde se využije možnost jízdy do odbočky maximální traťovou rychlostí (V=160 km/h) do tzv. Dluhonické spojky, která slouží na trase Praha - Ostrava k odklonění dopravy mimo žst. Přerov. Další výhybky tohoto tvaru pak budou vloženy na opačném konci Dluhonické spojky. Stavební délka výhybky je 131,910 m, pražce betonové (v rámci testování v závodě dřevěné), upevnění Vossloh Skl 24, profil koleje 60E2, hydraulický přestavný systém.
Výměnová část
Výměnová část
Výměnová část výhybky je tvořena jazyky, které ovládá 6 výměnových přestavníků a kontroluje 5 snímačů polohy. Pohon jednotlivých přestavníků obstarávají hydraulické válce, které jazyky přestaví během 5,3 vteřiny na jednu i druhou stranu. Příkon hydraulického čerpadla je 2200 W, což vyhovuje požadavku na přestavení jazyků do požadované hodnoty 6 vteřin. Závěry jsou uloženy ve svařovaném rámu, což není praktické při montáži, do budoucna budou závěry osazeny do montovaných rámů, tak jak jsou již nyní použity v srdcovkové části. Obdobně bude změněna konstrukce modulu kontroly, nově bude použit kulatý profil "pravítek " a to z toho důvodu, aby byl modul kontroly odolný proti prachu a nečistotám, které by mohly ovlivnit jeho nastavení.
 
Výhybká má do této doby okolo 6000 cyklů přestavení, při simulování v nejtvrdších možných provozních podmínkách (mráz, vysoké teploty). Použité závěry DTZ jsou koncipovány jako bezúdržbové. Výhybka je vybavena elektrických ohřevem, kdy jsou vyhřívány jazyky a opornice zvlášť a to z důvodu úspory elektrické energie. V rámci testování je výměnová část namontována na dřevěných pražcích.
Snímač polohy jazyka
Snímač polohy jazyka
Výměnový závěr DTZ 6
Výměnový závěr DTZ 6
Srdcovková část
Srdcovková část
Srdcovková část je tvořena rámem srdcovky odlitým z bainitické oceli, k rámu jsou pak přivařeny přípojné i křídlové kolejnice. Hrot jazyka je z kolejnic jazykových 60E2 a je v celé pojížděné části perlitizován. Vzhledem ke štíhlosti výhybky není potřeba v pohyblivém hrotu srdcovky (PHS) zřizovat dilataci, tak jak je nutné u ostatních výhybek s PHS. Srdcovka je vybavena dotlačovačem, který zajišťuje dotlačení hrotu jazyka k rámu. Pohon jednotlivých závěrů obstarávají hydraulické válce, které jazyky přestaví během 3,7 vteřiny na jednu i druhou stranu. Pojížděné kolejnice jsou uloženy na podkladnicích odlévaných (tvárná litina), střední část srdcovky pak na podkladnicích svařovaných. Celá výhybka má proti ostatním výhybkám kolejnice v úklonu 1:40  (opracování hlav), tak jako je úklon kolejnic v navazujících kolejích.
 
Srdcovková část je poháněna stejně jako výměnová část centrálně, paralelním hydraulickým systémem z přilehlé skříně (snímek na konci článku) s pohonnou jednotkou s třífázovým elektromotorem, což je výhoda proti doposud používanému elektromotorickému systému jednotlivých přestavníků. Současně elektromotor umožňuje pohon pomocí kliky v případě poruchy. V této části výhybky jsou 3 závěry s hydraulickými válci, ty jsou ještě dovybaveny mechanickým jištěním proti posunu, například při úniku hydraulické kapaliny. Snímače polohy pak snímají polohu válců a polohu hrotu.
 
Jazyky v jazykové části výhybky jsou pro případ nedovolené jízdy po hrotu výhybky rozřezné, tak jako běžné výhybky s tvarem svršku S49. Srdcovková část je koncipovaná jako nerozřezná. Dojde sice k přestavení, ale zároveň i k destrukci návazných konstrukcí, které je nutné zcela vyměnit za nové.
 
 
Srdcovkový závěr DTZ 3
Srdcovkový závěr DTZ 3
Snímač rozřezu srdcovky
Snímač rozřezu srdcovky
Skříň s hydraulickám pohonem výhybky
Skříň s hydraulickám pohonem výhybky
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články