Třícestná výhybka - Skovice

Skovice
Skovice
Zkrátit zhlaví a prodloužit tím užitnou délku kolejí, bylo v minulosti řešeno i tak, že se použila výhybková konstrukce, která umožnila odbočení hned do dvou dalších směrů (dvojitá oboustranná výhybka, tzv. třícestná výhybka). V železniční síti Správy železnic a na vlečkách se jich do dnešních dnů dochovalo jen minimum. Momentálně je jejich největší výskyt v okolí Čáslavi, kde se nachází jedna na vlečce Čáslavské Muzealni Dráhy (dnes patřící Mtz Choceň, dříve Drivr Starbright), další je v žst. Ronov nad Doubravou a hned dvě takové výhybky se necházejí v dopravně Skovice (datum vložení 1955). Poslední 3 jmenované výhybky jsou dokonce na stejné trati č.236 z Čáslavi do Třemošnice, výhybky jsou na ocelových pražcích.
 
Ve Skovicích se jejich existence dnes už počítá jen na dny. V polovině září začne výluka, při které dojde ke snesení celého kolejiště ve Skovicích a dalším úpravám, které zcela změní dnešní konfiguraci stanice a uspořádání obou zhlaví.
Třícestná výhybka - vložená do zhlaví v roce 1955
Třícestná výhybka - vložená do zhlaví v roce 1955
Čáslavské zhlaví
Čáslavské zhlaví
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, 1955
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, 1955
Žlebské zhlaví
Žlebské zhlaví
Žlebské zhlaví
Žlebské zhlaví
Rok výroby kolejnic
Rok výroby kolejnic
Z pohledu železničího svršku je kolejiště ve Skovicích unikátní nejen dvojitými oboustrannými výhybkami, ale i jednoduchou výhybkou (č.4), která byla ve Skovicích položena v roce 1942. Ačkoliv je výhybka vystavena téměř každodennímu pojíždění soupravami naloženými panely z nedaleké fabriky GOLDBECK, vydržela na zhlaví do dnešních dnů. Výhybka je unikátní především v jazykové části, jazyky nejsou pružné, tak jak to známe ze současných výhybkových konstrukcí, ale jsou uchyceny na čepu, tzn. že se celý "tuhý" jazyk výhybky při přestavování otočí kolem čepu. Za pozornost stojí i zbytek výhybky, kolejnice z roku 1918, litá srdcovka a především (již dávno nepoužívaný) spojovací materiál jednotlivých kolejnic ve výhybce.
Přestavník výhybky
Přestavník výhybky
Kolejnicová spojka
Kolejnicová spojka
Detail srdcovky a spojek kolejnic
Detail srdcovky a spojek kolejnic
Kolejnice výhybky, výrobce Vítkovice, datum výroby (1918)
Kolejnice výhybky, výrobce Vítkovice, datum výroby (1918)
Kolejnice v kolejišti (před výhybkou č.4)
Kolejnice v kolejišti (před výhybkou č.4)
Čepový jazyk u jednoduché výhybky č.4
Čepový jazyk u jednoduché výhybky č.4
Spojky kolejnic ve výhybce
Spojky kolejnic ve výhybce
Ve Skovicích dochází v pracovních dnech ke křižování osobních vlaků, kdy vlak ve směru od Čáslavi zajede na krajní kolej situovanou u bývalé staniční budovy, nejprve ale průvodčí přehodí vjezdovou výhybku (přestavník č.1) a po průjezdu motoráčku přes výhybku ji zamkne zpět do přímého směru a vyčká příjezdu vlaku od Třemošnice. Ten vjede ve směru od Třemošnice na průběžnou kolej č.1 a po (případném) nástupu/výstupu cestujících, pokračuje do Čáslavi. Na druhém zhlaví se postup opakuje, průvodčí z motoráku do Třemošnice opět vystoupí a přehodí přestavník (č.5) krajní výhybky, přejede mimo zhlaví a přehodí výhybku zpět pro průjezd po koleji č.1.
810.058 a 220 (3.9. 2021) - ranní křižování v dopravně Skovice
810.058 a 220 (3.9. 2021) - ranní křižování v dopravně Skovice
810.220 (3.9. 2021) - Skovice, v pozadí čeká na vjezd do Skovic plně naložené souprava s panely
810.220 (3.9. 2021) - Skovice, v pozadí čeká na vjezd do Skovic plně naložené souprava s panely
810.220 (3.9. 2021) - Skovice, žlebské zhlaví
810.220 (3.9. 2021) - Skovice, žlebské zhlaví
810.058 a 220 (3.9. 2021) - odpolední křižování v dopravně Skovice
810.058 a 220 (3.9. 2021) - odpolední křižování v dopravně Skovice
810.058 a 220 (3.9. 2021) - odpolední křižování v dopravně Skovice, pohled směr Žleb (Třemošnice)
810.058 a 220 (3.9. 2021) - odpolední křižování v dopravně Skovice, pohled směr Žleb (Třemošnice)
810.220 (6.9. 2021) - Skovice, žlebské zhlaví
810.220 (6.9. 2021) - Skovice, žlebské zhlaví
Kromě osobních vlaků zajíždějí do Skovic i nákladní soupravy, které zajišťují především odvoz betonových prefabrikátů ze 3 km vzdálené továrny ve Vrdech na betonové výrobky (GOLDBECK). Do Vrdů zajíždějí každý pracovní den hned dva páry vlaků, které naváží prázdné plošinové vozy k nakládce a odváží ložené vozy. Dle potřeby se do soupravy zařadí i cisternové vozy pro lihovar, který je napojen těsně před továrnou GOLDBECK. 
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, čáslavské zhlaví
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, čáslavské zhlaví
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, sunutí na vlečku GOLDBECK
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, sunutí na vlečku GOLDBECK
742.200 (3.9. 2021) - Skovice
742.200 (3.9. 2021) - Skovice
742.200 (3.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka GOLDBECK)
742.200 (3.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka GOLDBECK)
742.200 (3.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka GOLDBECK)
742.200 (3.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka GOLDBECK)
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, sunutí z vlečky do tratě
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, sunutí z vlečky do tratě
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, odjezd do Čáslavi po přestavení výhybky na žlebském zhlaví
742.200 (3.9. 2021) - Skovice, odjezd do Čáslavi po přestavení výhybky na žlebském zhlaví
742.200 (6.9. 2021) - Skovice, ranní průjezd Skovicemi, následuje přestavení výhybek na žlebském zhlaví a sunutí na vlečku do panelárny
742.200 (6.9. 2021) - Skovice, ranní průjezd Skovicemi, následuje přestavení výhybek na žlebském zhlaví a sunutí na vlečku do panelárny
742.200 (6.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka)
742.200 (6.9. 2021) - Skovice - Vrdy (vlečka)
742.200 (6.9. 2021) - Skovice, sunutí do trati a následný odjezd opačným směrem do Čáslavi
742.200 (6.9. 2021) - Skovice, sunutí do trati a následný odjezd opačným směrem do Čáslavi
742.377 Skovice, sunutí z vlečky (9.9. 2021)
742.377 Skovice, sunutí z vlečky (9.9. 2021)
742.377 Skovice, odjezd směr Čáslav (9.9. 2021)
742.377 Skovice, odjezd směr Čáslav (9.9. 2021)
Výhybka schéma
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články