Přestavba ŽST Ústí nad Orlici - Mendrik, 3.část

Přestavba stanice Ústí nad Orlicí opět o něco postoupila a na řadu přišly i kolejové úpravy. V současné době probíhá výluka kolejiště v letohradské skupině kolejí a to především na choceňském zhlaví, kde byly sneseny koleje a výhybky a probíhá odtěžování kolejového lože a práce na železničním spodku. Vjezd do letohradské skupiny je pouze ve směru od České Třebové a Letohradu. Provoz v hlavních kolejích č.1 a 2 je momentálně bez omezení. První část fotogalerie je z úterního dopoledne (17.9. 2013), druhá část byla pořízena o dva dny později (19.9. 2013).
ŽST Ústí nad Orlicí (17.9. 2013)
Výkop pro bezbariérový přístup do podchodu z nástupiště podél koleje č.12 pod Kubincovým kopcem
Výkop pro bezbariérový přístup do podchodu z nástupiště podél koleje č.12 pod Kubincovým kopcem
Vytrhané choceňské zhlaví letohradské skupiny
Vytrhané choceňské zhlaví letohradské skupiny
Pokládka kanalizace odvádějící stékající vody ze svahů Kubincova kopce
Pokládka kanalizace odvádějící stékající vody ze svahů Kubincova kopce
Opěrná pilotová zeď pro podchycení komunikace II/315
Opěrná pilotová zeď pro podchycení komunikace II/315
Pohled na dokončené přemostění Třebovky a přípravné práce na mostním objektu přes komunikaci II/315
Pohled na dokončené přemostění Třebovky a přípravné práce na mostním objektu přes komunikaci II/315
Jak práce pokročily během dvou dnů je možné posoudit z následujících fotografií z 19.9. 2013
Během dvou dnů přibyla spodní část pravého oblouku dvoukolejného železničního mostu přes komunikaci II/315 a dal tak v hrubých rysech podobu přemostění (19.9. 2013)
Během dvou dnů přibyla spodní část pravého oblouku dvoukolejného železničního mostu přes komunikaci II/315 a dal tak v hrubých rysech podobu přemostění (19.9. 2013)
Nová estakáda odpočující ze stávající tratě na nově budovaný most přes komunikaci II/315 na svou podobu teprve čeká
Nová estakáda odpočující ze stávající tratě na nově budovaný most přes komunikaci II/315 na svou podobu teprve čeká
Vpravo v řece zárodek opěrné zdi přeložky, která bude dále pokračovat po druhé části estakády k mostu přes komunikaci II/315
Vpravo v řece zárodek opěrné zdi přeložky, která bude dále pokračovat po druhé části estakády k mostu přes komunikaci II/315
Detailní pohled na budovanou opěrnou zeď
Detailní pohled na budovanou opěrnou zeď
Práce na odlamování skalního masivu pod kterým povede kanalizační svod a rampa do podchodu
Práce na odlamování skalního masivu pod kterým povede kanalizační svod a rampa do podchodu
Ruční dočišťování skalní stěny
Ruční dočišťování skalní stěny
Příjezd polské soupravy do letohradské skupiny kolejí
Příjezd polské soupravy do letohradské skupiny kolejí
Vytrhané choceňské zhlaví letohradské skupiny
Vytrhané choceňské zhlaví letohradské skupiny
Práce na tříkolejném mostním objektu na choceňském zhlaví, koleje č.1 a 2 v provozu
Práce na tříkolejném mostním objektu na choceňském zhlaví, koleje č.1 a 2 v provozu
Vytrhaná původní výtažná kolej, ve stopě které bude výhledově PHS přimykající se k hlavním kolejím
Vytrhaná původní výtažná kolej, ve stopě které bude výhledově PHS přimykající se k hlavním kolejím
A překvapení nakonec v podobě průjezdu včera v Brně prezentované lokomotivy Taurus v novém barevném schématu ČD, který je již sladěn s právě vyráběnými jednotkám RailJet ČD - zatím na klasické soupravě vlaku vyšší kategorie
A překvapení nakonec v podobě průjezdu včera v Brně prezentované lokomotivy Taurus v novém barevném schématu ČD, který je již sladěn s právě vyráběnými jednotkám RailJet ČD - zatím na klasické soupravě vlaku vyšší kategorie
X’Trapolis Cityduplex (VUZ Velim, CZ) One of the first X’Trapolis Cityduplex EMUs is present at the Velim test circuit now... více ...
Nové vozy pro ČD ve Velimi První osobní vůz vyráběný konsorciem Siemens Mobility a Škoda Transportation určený pro České dráhy se nyní podrobuje testům na zkušebním okruhu ... více ...
Aventra for West Midlands Railway (Velim) Test Centre VUZ Velim (Czech Republic) více ...
Stadler FLIRT EMU for SŽ (Velim) One of the types of vehicles currently on test at the VUZ test centre Velim is the new FLIRT EMU for Slovenian Railways...

více ...
Aktuality a články