Přestavba ŽST Ústí nad Orlicí, 5. část

Od poslední jarní fotoreportáže práce na přestavbě železniční stanice Ústí nad Orlicí opět postoupily. Dominantní objekt stavby, železniční estakáda v oblasti zvané Mendrik, začíná stále zřetelněji určovat stopu nové trasy kolejí. Vlastní estakáda je rozdělena obloukovým mostem na dvě části. Na první části (ve směru od České Třebové) se dokončuje výztuž, následovat bude betonáž desky, druhá část již má betonovou desku dokončenou a montují se boční prefabrikované římsy (ke dni 3.7. 2014).
Vlevo obloukový most uprostřed estakády pro rychlost 160 km/h, vpravo dnešní stopa kolejí s rychlostním propadem na 80 km/h
Vlevo obloukový most uprostřed estakády pro rychlost 160 km/h, vpravo dnešní stopa kolejí s rychlostním propadem na 80 km/h
Detailní pohled na vnější pás kolejnice v ostrém oblouku stávající tratě, napřímením tratě tyto problémy odpadnou
Detailní pohled na vnější pás kolejnice v ostrém oblouku stávající tratě, napřímením tratě tyto problémy odpadnou
Pohled směr Česká Třebová, odkud se budou koleje odklánět na estakádu
Pohled směr Česká Třebová, odkud se budou koleje odklánět na estakádu
První část estakády ve směru od České Třebové s přípravou pro betonáž
První část estakády ve směru od České Třebové s přípravou pro betonáž
Druhá část estakády s betonovou deskou, vpravo současná trasa kolejí
Druhá část estakády s betonovou deskou, vpravo současná trasa kolejí
Pokládka izolace na druhé části estakády, v pozadí silniční estakáda do Kerhartic
Pokládka izolace na druhé části estakády, v pozadí silniční estakáda do Kerhartic
Osazování prefabrikátu římsy estakády
Osazování prefabrikátu římsy estakády
Boční pohled na opěrnou zeď mezi stanicí a estakádou
Boční pohled na opěrnou zeď mezi stanicí a estakádou
Silniční estakáda od města do Kerhartic a přednádraží
Silniční estakáda od města do Kerhartic a přednádraží
Pohled od estakády do stanice s dobře patrnými zdvihy oproti stávající koleji vyvolanými požadavky Povodí Labe na stoletou vodu pod mostními objekty
Pohled od estakády do stanice s dobře patrnými zdvihy oproti stávající koleji vyvolanými požadavky Povodí Labe na stoletou vodu pod mostními objekty
Pohled na přednádraží stanice a zárodek nástupišť v pražské skupině kolejí
Pohled na přednádraží stanice a zárodek nástupišť v pražské skupině kolejí
Hrany nástupišť s prostorem pro hlavní koleje č.1 a 2, který je již připraven pro pokládku kolejových polí
Hrany nástupišť s prostorem pro hlavní koleje č.1 a 2, který je již připraven pro pokládku kolejových polí
Pohled směr Praha z budovaného ostrovního nástupiště
Pohled směr Praha z budovaného ostrovního nástupiště
Zárodek protihlukové zdi, vlevo budovaná rampa k budoucí manipulační koleji č.5a
Zárodek protihlukové zdi, vlevo budovaná rampa k budoucí manipulační koleji č.5a
Dokončené nové brány trakčního vedení čekají na pokládku kolejí, které umožní vjezd montážního vlaku elektrizace železnic a zatrolejování stanice
Dokončené nové brány trakčního vedení čekají na pokládku kolejí, které umožní vjezd montážního vlaku elektrizace železnic a zatrolejování stanice
Poslední dokončovaná část podchodu pro cestující v oblasti nového vstupního objektu
Poslední dokončovaná část podchodu pro cestující v oblasti nového vstupního objektu
Bezbariérový přístup z podchodu na ostrovní nástupiště u staré výpravní budovy, kde již probíhá pokládka zámkové dlažby
Bezbariérový přístup z podchodu na ostrovní nástupiště u staré výpravní budovy, kde již probíhá pokládka zámkové dlažby
Vstup do podchodu od Kerhartic k jednotlivým nástupištím
Vstup do podchodu od Kerhartic k jednotlivým nástupištím
Vnitřek tubusu rozestavěného podchodu
Vnitřek tubusu rozestavěného podchodu
Ocelový skelet nového vstupního objektu
Ocelový skelet nového vstupního objektu
Pohled směrem ke kolejišti z nedokončeného vstupního objektu
Pohled směrem ke kolejišti z nedokončeného vstupního objektu
Dispečerské pracoviště v novém technologickém objektu
Dispečerské pracoviště v novém technologickém objektu
Stojany se zařízením zabezpečovacího zařízení v nové releové místnosti
Stojany se zařízením zabezpečovacího zařízení v nové releové místnosti
New Chinese trains for WESTbahn One of four double-deck electric multiple-units which CRRC Zhuzhou is to lease to Austrian open access passenger operator Westbahn has arrived at the Velim test centre ... více ...
Skoda Varsovia na testach w Czechach Skoda Varsovia - testy nowego pociągu metra dla Warszawy ... více ...
Čtyřvozová jednotka pro JMK - VÚŽ Velim První čtyřvozová jednotka pro JMK se momentálně podrobuje testům na zkušebním okruhu VÚŽ Velim... více ...
Pardubice - MÚK Palackého V září 2021 byla uvedena do provozu stavba I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba více ...
Aktuality a články