Nový most přes Labe - 1.část

V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem (včetně) a Stéblová (mimo), která byla zahájena v květnu roku 2021, probíhá i výstavba zcela nového mostu přes Labe. Ten nahradí původní jednokolejný most z roku 1966, který je momentálně přesunut do provizorní polohy, aby tak uvolnil místo pro nový dvoukolejný most (foto lze kliknutím zvětšit).
Podélný řez (projekt SUDOP PRAHA, stř. Hradec Králové)
Podélný řez (projekt SUDOP PRAHA, stř. Hradec Králové)
Nový most (projekt SUDOP PRAHA, středisko Hradec Králové) je navržen jako ocelový, o třech prostých polích, s průběžným kolejovým ložem. Konstrukce mostu sníží hlučnost, umožní zvýšit rychlost vlaků v daném úseku a díky absenci středového pilíře nebude zasahovat do plavební dráhy řeky Labe.
Současná rozpracovanost mostu (1.5. 2023)
Současná rozpracovanost mostu (1.5. 2023)
Řez A-A (projekt SUDOP PRAHA, stř. Hradec Králové)
Řez A-A (projekt SUDOP PRAHA, stř. Hradec Králové)
Vana mostu, po dokončení bude doplněno kolejové lože pro dvoukolejku
Vana mostu, po dokončení bude doplněno kolejové lože pro dvoukolejku
Jednotlivé segmenty oblouků podepírá provizorní konstrukce PIŽMO (zkratka z PIlíř Železničních MOstů), lešení pak umožňuje přístup k jednotlivým dílům
Jednotlivé segmenty oblouků podepírá provizorní konstrukce PIŽMO (zkratka z PIlíř Železničních MOstů), lešení pak umožňuje přístup k jednotlivým dílům
Konstrukce lešení umožňující přístup k jednotlivým detailům mostu
Konstrukce lešení umožňující přístup k jednotlivým detailům mostu
Už jen několik měsíců a most se přesune na již dokončené pilíře
Už jen několik měsíců a most se přesune na již dokončené pilíře
Segmenty oblouků jsou pečlivě sesazeny k sobě, od soboty probíhá jejich svařování
Segmenty oblouků jsou pečlivě sesazeny k sobě, od soboty probíhá jejich svařování
Pohled směr Rosice nad Labem
Pohled směr Rosice nad Labem
Po dokončení přemostění bude provizorní jednokolejné napojení sneseno a stanice bude napojena od Pardubic dvoukolejně
Po dokončení přemostění bude provizorní jednokolejné napojení sneseno a stanice bude napojena od Pardubic dvoukolejně
Po straně mostu povede kabelová lávka, která zatím čeká na montáž
Po straně mostu povede kabelová lávka, která zatím čeká na montáž
Stávající pilíř v řece ještě poslouží při výsunu konstrukce, pak bude zdemolován
Stávající pilíř v řece ještě poslouží při výsunu konstrukce, pak bude zdemolován
Založení přesunutého mostu z roku 1966
Založení přesunutého mostu z roku 1966
Most je momentálně usazena na výsuvných podvozcích
Most je momentálně usazena na výsuvných podvozcích
Spodní pohled na konstrukci, doplněny budou ještě svody dešťové vody
Spodní pohled na konstrukci, doplněny budou ještě svody dešťové vody
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články