New Chinese trains for WESTbahn

One of four double-deck electric multiple-units which CRRC Zhuzhou is to lease to Austrian open access passenger operator WESTbahn has arrived (4 May 2022) at the Velim test centre in Czech Republic. The unit has been in Europe since last year and has so far been tested on the Wegberg-Wildenrath circuit. In the Czech Republic, some of the tests required for approval, particularly those relating to EMC, will be carried out. Formed of two motored vehicles and four trailers, the units are equipped to operate on 15 kV 16·7 Hz and 25 kV 50 Hz traction supplies. The six-car unit has a capacity of 571 passengers and a top speed of 200 km/h.
VÚŽ Velim (1.6. 2022)

Dne 4.5. 2022 dorazila do VÚŽ Velim jedna ze čtyř dvoupodlažních elektrických jednotek, které má čínská CRRC Zhuzhou pronajmout rakouskému dopravci WESTbahn. Souprava je v Evropě od loňského roku a zatím byla testována na zkušebním okruhu Wegberg-Wildenrath. U nás budou provedeny některé zkoušky potřebné ke schválení, zejména ty týkající se EMC (Elektromagnetická kompatibilita). Jednotka je tvořena dvěmi hnacími vozy a čtyřmi vloženými. Určeny jsou pro provoz pod trakční napájecí soustavou 15 kV 16,7 Hz a 25 kV 50 Hz. Šestivozová jednotka má kapacitu 571 cestujících a maximální rychlost 200 km/h.

VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
VÚŽ Velim (1.6. 2022)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články