Modernizace žst. Cheb

3. ostrovní nástupiště ve výstavbě
Již od devadesátých let minulého století probíhá modernizace žst. Cheb, jednotlivé etapy byly rozděleny do několika staveb, které řešily nejprve nákladní nádraží a jednotlivá zhlaví, v roce 2018 došlo konečně i na oblast nástupišť. Tato poslední stavba byla zahájena dne 3.května 2018 a postupně pokračuje ve směru od výpravní budovy dál do kolejiště. Po roce prací byly podél výpravní budovy již dokončeny hlavní stavební práce.
 
Původně asfaltový povrch 1. nástupiště nahradila zámková dlažba a výška nástupní hrany je 0,55 m nad TK, rekonstrukcí prošlo i zastřešení. Kromě přístřešku a povrchu nástupiště byl položen nový železníční svršek a spodek, modernizace se dotkla i trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Tříkolejné propojení obou zhlaví mezi prvním a druhým nástupištěm bylo již dokončeno a tak mohou jednotlivé soupravy využívat i druhé ostrovní nástupiště, které je již také v provozu. Kolejiště je zde rozděleno dvojitou kolejovou spojkou (DKS), což zkapacitňuje využití jedné nástupní hrany druhého nástupiště.
 
Opravy by se měla výhledově dočkat i vlastní výpravní budova, kromě bezbariérových přístupů na jednotlivá ostrovní nástupiště pomocí výtahů bude schodiště doplněno i eskalátory.
 
Jak modernizace pokročila po více jak roce stavebních úprav dokumentují následující snímky (ze dne 9.6. 2019).
Ostrovní nástupiště č.2
Ostrovní nástupiště č.2
Detail zastřešení s úpravou v oblasti odvodnění
Detail zastřešení s úpravou v oblasti odvodnění
Jedna ze 4 výhybek DKS, detail na jazyky s použitím válečkových stoliček
Jedna ze 4 výhybek DKS, detail na jazyky s použitím válečkových stoliček
Přijíždějící osobní vlak Os 20876 Marktredwitz – Hof Hbf, který vjíždí do oblasti DKS uprostřed kolejiště a využije tak druhou polovinu nástupiště č.2
Přijíždějící osobní vlak Os 20876 Marktredwitz – Hof Hbf, který vjíždí do oblasti DKS uprostřed kolejiště a využije tak druhou polovinu nástupiště č.2
Ukončení 2. nástupiště
Ukončení 2. nástupiště
Detail ukončení kusé koleje
Detail ukončení kusé koleje
Dynamické zarážedlo, dnes stále častěji používané v oblasti nástupišť
Dynamické zarážedlo, dnes stále častěji používané v oblasti nástupišť
Osobní vlak - Os 27207, Luby u Chebu – Cheb
Osobní vlak - Os 27207, Luby u Chebu – Cheb
Rekonstrukce vstupu do podchodu na 3. ostrovním nástupišti
Rekonstrukce vstupu do podchodu na 3. ostrovním nástupišti
3. ostrovní nástupiště během výstavby
3. ostrovní nástupiště během výstavby
Podchod na nástupiště po odstranění obkladu, stav tubusu odhalil velmi nekvalitní použití betonu na stavbu podchodu v 70´ letech
Podchod na nástupiště po odstranění obkladu, stav tubusu odhalil velmi nekvalitní použití betonu na stavbu podchodu v 70´ letech
Výpravní budova, pohled na severní část haly
Výpravní budova, pohled na severní část haly
Výpravní budova, pohled na jižní část haly
Výpravní budova, pohled na jižní část haly
Přístup k nástupištím ve výpravní budově
Přístup k nástupištím ve výpravní budově
Filmové návraty - Žilina 1983 Je čtvrtek 29.9. 1983 a můj bratr Radim jde po přednáškách ... více ...
Karkulky z Tevexu Pokud jezdíte vlakem mezi Hradcem Králové a Jaroměří, možná některé z vás ... více ...
102.006 DB společně s novými vozy ČD Dne 2.10. 2020 probíhaly další z testů nových vozů pro ČD... více ...
X’Trapolis Cityduplex (VUZ Velim, CZ) One of the first X’Trapolis Cityduplex EMUs is present at the Velim test circuit now... více ...
Aktuality a články