Modernizace trati Velim - Poříčany

V září letošního roku skončila, po více jak dvou letech, omezení na trati v úseku Velim - Poříčany. Tato část I. železničního tranzitního koridoru byla zmodernizována jako jedna z prvních v rámci stavby Modernizace trati Poříčany - Kolín v roce 1997/98, přičemž stanice Poříčany prošla modernízací v roce 1996 a stanice Kolín se dočkala modernizace až v roce 2009. 
350.011 Pečky - Tatce (9.5. 1998)
Stavební práce v úseku z Kolína do Velimi byly ukončeny na konci srpna 2022, což umožnilo znovu využívat obě traťové koleje. I když se dál pracuje na novém ostrovním nástupišti ve stanici Velim a dalších drobnějších úpravách, dopady na provoz jsou oproti době, kdy platil vylukový jízdní řád už minimální.
 
Kromě snímků nově dokončené stavby, bychom se obrazově podívali o čtvrt století zpět po jednotlivých úsecích, kdy to vše začalo. Trať byla ve stavu, kdy dožívaly jednotlivé součásti infrastruktury a to od trakce, zabezpečovací zařízení až po železniční svršek a spodek. Hlavně v oblasti železničního spodku bylo potřeba zřídit nové pražcové podloží a především obnovit funkci odvodnění. To bylo v traťových úsecích zcela nefunkční, protože bylo zasypáno při hlavních opravách trati odpadem z čištění kolejového lože.
 
Projektová dokumentace stavby Modernizace trati Poříčany - Kolín sahá do roku 1996, kdy byl dokončen projekt a hned následoval výběr zhotovitele stavby a realizace. Dobové snímky pocházejí z období před realizací stavby, ale především z vlastní realizace prováděné technologií se snášením kolejového lože. Tzn. odstranění železníčního svršku, odtěžení zeminy na úroveň budoucí zemní pláně a opětovné zřízení nového pražcového podloží, včetně odvodnění a zřízení železničního svršku. Popis jednotlivých úseků je seřazen dle staničení, tedy od Velimi do Poříčan (mimo).
Porovnání obou staveb:
Stavba: Poříčany (mimo) – Kolín (mimo) – 19,7 km (05/1997–09/1999)                      Stavba: Poříčany–Velim, BC – 13,6 km (06/2020 - 12/2023)
Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.                                                                              Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.
Realizace: Stavby silnic a železnic a.s., OZ 4 Praha                                                     Realizace: SWIETELSKY Rail CZ a.s. a Subterra a.s.
Náklady: 2 300 mil. Kč                                                                                                    Náklady: 3 830 mil. Kč
 
 
 
 

žst. Velim

151.006 Velim (10.7. 2019)
V rámci modernizace stavby Poříčany - Kolín byly v roce 1997 provedeny jak práce na železníčním svršku a spodku, tak i na trakčním vedení, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení a dalších souvisejících stavebních objektech a provozních souborech.
 
Jediné co neprošlo většími úpravami byl stávající podchod na ostrovní nástupiště v liché skupině kolejí a vlastní ostrovní nástupiště včetně zastřešení. Vnější nástupiště v sudé skupině kolejí bylo dobudováno až několik let po realizaci stavby.
 
Stav před úpravami ostrovního nástupiště, ještě s původním přístřeškem, dokumentují první dva snímky, na dalším je už zachycena přestavba ostrovního nástupiště.
 
 
Velim - původní ostrovní nástupiště (16.11. 2019)
Velim - původní ostrovní nástupiště (16.11. 2019)
Ostrovní nástupiště se dočkalo rekonstrukce až v roce 2022 v rámci stavby Velim - Poříčany. Na obrázku je vidět výstavba nového nástupiště a provizorní nástupiště pro výstup/nástup cestujících, které bude po ukončení stavebních prací sneseno.
žst. Velim - rekonstrukce ostrovního nástupiště (27.10. 2022)
žst. Velim - rekonstrukce ostrovního nástupiště (27.10. 2022)

 

Velim (mimo) - Pečky (mimo)

Mezistaniční úsek je celý v přímé jak dokládá snímek dole z roku 2019 ze žst. Velim. Úsek začíná za jednoduchými kolejovými spojkami položenými v roce 1997. Trať kopíruje do zastávky Cerhenice terén v mírném náspu. Vlastní zastávka je v zářezu, za ní je pak trať opět na náspu. 
Velim (22.1. 2019) - pohled do mezistaničního úseku Velim - Pečky
Velim (22.1. 2019) - pohled do mezistaničního úseku Velim - Pečky
Velim (27.10. 2022) - zhlaví
Velim (27.10. 2022) - zhlaví
Původní, spíše úsporné, úpravy náspů v roce 1997 se následnou stavbou v letech 2021/22 upravily a podél náspu byly vybudovány obslužné nezpevněné kominukace. Ty sloužily při vlastní stavbě a do budoucna budou sloužit při údržnových pracech. Současně slouží jako zátěžová lavice pro větší stabilitu svahů. K jejich narušení došlo v tomto úseku například za cerhenickým zářezem vodou vytákající od zastávky. Dlouhodobě neudržovaná vegetace, která při větší poryvech větru způsobovala komplikace v dopravě byla po mnoha letech konečně odstraněna.
Velim - Cerhenice (Pečky) - pohled směr Cerhenice (27.10. 2022)
Velim - Cerhenice (Pečky) - pohled směr Cerhenice (27.10. 2022)
Velim - Cerhenice (Pečky) - pohled směr Velim (27.10. 2022)
Velim - Cerhenice (Pečky) - pohled směr Velim (27.10. 2022)
Proměnou za 25 let neprošla jen železnice, ale i její okolí. V Cerhenicích se vpravo trati postavilo několik domů, vlevo trati byl zcela srovnán se zemí cukrovar (v roce 2001/02), poslední řepná kampaň zde proběhla v roce 1997.
Velim - Cerhenice (9.5. 1998)
Velim - Cerhenice (9.5. 1998)
Velim - Cerhenice (27.10. 2022)
Velim - Cerhenice (27.10. 2022)

zastávka Cerhenice

Cerhenice - příčný řez
Zastávka Cerhenice se nachází v zářezu, ve kterém se ji snaží vegetace, někdy více, někdy méně úspěšně pohltit. Na čtyřech níže uvedených snímcích je zachycen postupný vývoj od roku 1996 do současnoti - stav před rekonstrukcí v době zpracování projektu, kdy byla odstraněna vegetace, pak po roce a půl během výstavby, kdy příroda provedla opět frontální útok na zastávku. Následoval protiútok stavebních strojů, jednou v roce 1997, podruhé v roce 2021 s největší pravděpodobností to bude opět jen dočasné vítězství:
Cerhenice - situace
Cerhenice - situace
163.099 Cerhenice (18.3. 1996)
163.099 Cerhenice (18.3. 1996)
Cerhenice (18.9. 1997)
Cerhenice (18.9. 1997)
451.011 Cerhenice (9.5. 1998) - společně s 451.016, Os 9312
451.011 Cerhenice (9.5. 1998) - společně s 451.016, Os 9312
Cerhenice (12.10. 2022)
Cerhenice (12.10. 2022)
Výstavba podchodu v místě zrušeného železničního přejezdu (18.9. 1997)
Cerhenice - podchod
Na zastávku Cerhenice se podíváme podrobně z pohledu její rekonstrukce v roce 1997. Přístup k zástavce byl tehdy úrovňový přes přilehlý železniční přejezd, což bylo z pohledu bezpečnosti kolizní místo, které se během modernizace trati Poříčany - Kolín v roce 1997 odstranilo. Silniční doprava se převedla na nově vybudovaný nadjezd za zastávkou směrem na Prahu, železniční přejezd se zrušil a v jeho poloze se vybudoval podchod. 
 
Vlevo je vidět mostní provizorium, která zajistilo provoz v koleji č.2 při stavbě podchodu. Kolej č. 1 byla v té době kvůli rekonstrukci v celém mezistaničním úseku Velim - Pečky zcela snesena.
 
Podchod má vlevo schodiště, vpravo je pak rampa, zastřešení je z dřevěné konstrukce, to by mělo projít do budoucna ještě rekonstrukcí.
 
 
 
 
Cerhenice -Výstavba svodného potrubí pod nástupištěm u koleje č.1, pohled směr Praha (18.9 1997)
Cerhenice, pohled směr Poříčany (9.5. 1998)
Odvodnění zářezu bylo zrealizováno zcela nové, vlevo trati se vybudovala kanalizace, která odvodnila jak podchod, tak především železniční spodek. Trativod odvodňující kolej č.1 byl situován pod nástupištěm s vyústěním do kanalizace, obdobně tak u koleje č.2 jen s vyústěním za zastávkou do nově vybudovaného příkopu.
 
V pozadí je vidět nový nadjezd, kterým se nahradil zrušený železniční přejezd na zastávce Cerhenice.
 
Vpravo je vidět odvodnění za zastávkou, pod otevřeným příkopem pokračuje v zemi kanalizace ven ze zářezu (oba snímky z období první modernizace 1997/98):
181.072 Cerhenice (19.9. 1997)
181.072 Cerhenice (19.9. 1997)
MVTV2-063 Cerhenice (19.9. 1997)
MVTV2-063 Cerhenice (19.9. 1997)
Následující čtyři snímky jsou porovnáním obou staveb 1997/98 a 2020/22 po dokončení, tentokrát pohled od podchodu:
151.001 Cerhenice (9.5. 1998) - Vsacan
151.001 Cerhenice (9.5. 1998) - Vsacan
Cerhenice (12.10. 2022)
Cerhenice (12.10. 2022)
150.024 Cerhenice (9.5. 1998) - R 704
150.024 Cerhenice (9.5. 1998) - R 704
151.016 Cerhenice (12.10. 2022)
151.016 Cerhenice (12.10. 2022)
Za zastávkou trať pokračuje v zářezu, který postupně přechází opět do náspu. V pozadí je vidět silniční nadjezd, který nahradil úrovňový přejezd na zastávce Cerhenice v roce 1997. Původně zde nástupiště u koleje č.1 skončilo, nově je od roku 2021 oboustranně napojeno, tedy i směrem k nadjezdu, což umožňuje případný příjezd záchranných složek na zastávku, zároveň je to příjemný bonus pro cestující.
Cerhenice (12.10. 2022)
Cerhenice (12.10. 2022)
Další dva snímky jsou z doby těsně po dokončení modernizace v roce 1998. Za povšimnutí stojí soupravy, které tu už nepotkáte. Pestrobarevné řazení vozů s ještě nerekonstruovanou lokomotivou řady 150 a legendární panťáky. 
150.014 Cerhenice (9.5. 1998)
150.014 Cerhenice (9.5. 1998)
451.015 Cerhenice (9.5. 1998) - společně s 451.011, Os 9312
451.015 Cerhenice (9.5. 1998) - společně s 451.011, Os 9312
Kousek za silničním nadjezdem vznikla nová odb. Cerhenice, které měla pomoct při realizaci stavby a zároveň v budoucnu při mimořádnostech v dopravě. Trať pokračuje přímou v mírném nástupu až do oblasti stanice Pečky. 
odb. Cerhenice (12.10. 2022) - pohled směr Poříčany (Praha)
odb. Cerhenice (12.10. 2022) - pohled směr Poříčany (Praha)
Cerhenice - Pečky (27.10. 2022)
Cerhenice - Pečky (27.10. 2022)
Před stanicí Pečky trať protíná potok. Do roku 2020 byl hned u vodoteče polní přejezd, který se podařilo při rekonstrukci mostu přes potok zrušit. Polní cesta ale u kolejí nekončí, jen se přesunula pod most.
Velim - Cerhenice (27.10. 2022)
Velim - Cerhenice (27.10. 2022)

žst. Pečky

Modernizace stanice byla v roce 1998 pojata podobně jako sousední Velim, tedy rekonstrukce kolejiště a všeho co s tím souvisí. Mimoúrovňový přístup na ostrovní nástupiště, včetně vlastního nástupiště zůstalo bez větších úprav. Níže uvedené snímky zachycují stav před první modernizací, skladiště vpravo bylo zbouráno, na jeho místě vznikla plocha sloužící k parkování aut.
žst. Pečky před rekonstrukcí (7.3. 1996)
žst. Pečky před rekonstrukcí (7.3. 1996)
žst. Pečky před rekonstrukcí, skladiště bylo během stavby v roce 1998 zdemolováno
žst. Pečky před rekonstrukcí, skladiště bylo během stavby v roce 1998 zdemolováno
742.513 Pečky (2.9. 1997)
742.513 Pečky (2.9. 1997)
740.527 Pečky (2.9. 1997)
740.527 Pečky (2.9. 1997)

 Pečky (mimo) - Poříčany (mimo)

Hned za stanicí Pečky se nachází měnírna, železniční přejezd a propustek:
Pečky, měnírna (12.10. 2022)
Pečky, měnírna (12.10. 2022)
Pečky - Tatce, železniční přejezd u měnírny
Pečky - Tatce, železniční přejezd u měnírny
Jak se trať u měnírny změnila je patrné z následujících snímků, stav z devadesátých let (vlevo) a po druhé modernizaci (vpravo):
150.025 Pečky (9.8. 1997)
150.025 Pečky (9.8. 1997)
680.005 Pečky (27.10. 2022)
680.005 Pečky (27.10. 2022)
Pohled z přejezdu opačným směrem, začátek úprav mezistaničního úseku (Pečky - Poříčany) v koleji č.1 v roce 1997, práce probíhaly i v noci, níže pak stejné místo, ale v současnosti:
163.030 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
163.030 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Pečky - Tatce (9.8. 1997)
661.109 Pečky - Tatce (12.10. 2022) - společně s 680.004
V rámci modernizace 2020/22 byl v úseku Pečky - Tatce zrušen i železniční přejezd v km 362,135. Vlevo na snímku je zachycena ještě jeho rekonstrukce v roce 1997, v roce 2022 byl zrušen bez náhrady, obrázek z opačné strany již bez přejezdu.
740.607 Pečky - Tatce (2.9. 1997)
740.607 Pečky - Tatce (2.9. 1997)
Pečky - Tatce (12.10. 2022)
Pečky - Tatce (12.10. 2022)
Traťový úsek byl realizován, obdobně jako ostatní úseky, technologií se snášením kolejového roštu, s úpravami v oblasti železničního spodku pomocí zlepšení vápnem. Tehdy ještě nebyly stavební firmy na tuto technologii zcela připraveny, protože modernizace tratí byly v té době teprve na počátku a tak si zemní frézy půjčovaly ze zahraničí. Tehdejší SSŽ si ji půjčily v Německu a na podvalníku dopravily na stavbu. Vápno se pomocí dávkovače nasypalo na zemní pláň a poté ji zemní fréza zapracovala do podloží. Následovalo přehutnění na předepsanou hodnotu, předštěrkování a položení kolejových polí. 
Pečky - Tatce (9.8. 1997) - vozidlo pro převoz frézy
Pečky - Tatce (9.8. 1997) - vozidlo pro převoz frézy
Plnění dávkovače vápnem, Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Plnění dávkovače vápnem, Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Zemní fréza, Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Zemní fréza, Pečky - Tatce (9.8. 1997)
470.004 Tatce - Pečky (9.8. 1997)
470.004 Tatce - Pečky (9.8. 1997)
Pečky - Tatce (2.9. 1997) - výměna pražců - SUM 1000
Pečky - Tatce (2.9. 1997) - výměna pražců - SUM 1000
721.171 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
721.171 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
Opět porovnání dvou stavů zachycených z přibližně v podobných míst, vpravo dokončená trať po první modernizaci: 
451.020 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
451.020 Pečky - Tatce (9.8. 1997)
451.015 Poříčany - Pečky (9.5. 1998)
451.015 Poříčany - Pečky (9.5. 1998)
350.008 Pečky - Tatce (7.3. 1996) - původní trať ještě bez úprav
350.008 Pečky - Tatce (7.3. 1996) - původní trať ještě bez úprav
350.019 Pečky - Poříčany (9.5. 1998) - po modernizaci
350.019 Pečky - Poříčany (9.5. 1998) - po modernizaci
470.001 Pečky - Tatce (9.5. 1998)

zastávka Tatce

Tatce - příčný řez
Druhá zastávka, tentokrát v úseku Pečky - Poříčany, na kterou se podrobněji podíváme je zastávka Tatce. Na zastávku je přístup z přilehlé komunikace, která trať kříží pod úhlem 90°. V místě křížení je železniční přejezd, který slouží zároveň jako úrovňový přístup na nástupiště. Před modernizací v roce 1997 byl prostor v oblasti zarostlý, odvodnění zcela nefunkční a zasypané z odpadů při čištění kolejové lože z hlavních kolejí. Nově byly po obou stranách železničního tělesa vybudovány otevřené příkopy a svedeny pod komunikací za nástupiště s pokračováním směrem na Kolín, kde bylo odvodnění vyústěno na terén. Pod nástupišti bylo vybudován trativod se zaústěním do přilehlých příkopů (příkopových žlabů).
Tatce - situace
Tatce - situace
150.026 Tatce (2.9. 1997)
150.026 Tatce (2.9. 1997)
Tatce (27.10. 2022)
Tatce (27.10. 2022)
V místě zastávky trať stoupá a tak odvodnění za zastávkou ve směru na Prahu teče do oblasti zastávky. Vybudovány byly otevřené příkopy po obou stranách tělesa s převedením ke koleji č.1 novým propustkem u přejezdu. Odvodnění pak pokračuje do dalšího propustku pod komunikací se zaústěním do příkopu podél nástupiště u koleje č.1. 
 
Vlevo stav při výstavbě propustků v roce 1997, vpravo po rekonstrukci v roce 2022. Oba propustky zůstaly při rekonstrukci v roce 2021/22 bez větších úprav, rekonstrukcí prošlo hlavně těleso železniční tratě.
 
Dole je pohled z nového propustku pod komunikací směrem na Prahu při stavbě v roce 1997:
Další porovnání, tentokrát ze zastávky Tatce, vpravo stav z letošního roku (2022):
Tatce (18.9. 1997) - budovy u zastávky byly zdemolovány ještě během stavby
Tatce (18.9. 1997) - budovy u zastávky byly zdemolovány ještě během stavby
Tatce (27.10. 2022)
Tatce (27.10. 2022)
Výstavba odvodnění za nástupištěm v zastávce Tatce (18.9. 1997)
Výstavba odvodnění za nástupištěm v zastávce Tatce (18.9. 1997)
Tatce (12.10. 2022)
Tatce (12.10. 2022)
Tatce (2.9. 1997)
Tatce (2.9. 1997)
Tatce (27.10. 2022)
Tatce (27.10. 2022)
150.026 Tatce (9.5. 1998)
150.026 Tatce (9.5. 1998)
Tatce (12.10. 2022)
Tatce (12.10. 2022)
163.031 Tatce (9.5. 1998)
163.031 Tatce (9.5. 1998)
Tatce (27.10. 2022)
Tatce (27.10. 2022)
451.038 Tatce (9.5. 1998) - Os 9316
451.038 Tatce (9.5. 1998) - Os 9316
Tatce (12.10. 2022)
Tatce (12.10. 2022)
362.165 Tatce (9.5. 1998)
362.165 Tatce (9.5. 1998)
Tatce (12.10. 2022)
Tatce (12.10. 2022)
Odvodnění v oblasti přejezdu na zastávce Tatce. Původní propoustek (vlevo) byl nahrazen zcela novým:
Tatce, vyústění původního propustku (9.8. 1997)
Tatce, vyústění původního propustku (9.8. 1997)
Tatce (2.9. 1997)
Tatce (2.9. 1997)
Za zastávkou vznikla druhá trvalá odbočka Tatce a to na základě požadavku zadavatele, kdy byly dodatečně do řešení zahrnuty nové trvalé odbočky Cerhenice a Tatce ve zmiňovaných traťových úsecích, které měly pomoci s minimalizací dopravních omezení při realizaci stavby a v budoucnu při mimořádnostech v dopravě.
odbočka Tatce, pohled směr Poříčany (12.10. 2022)
odbočka Tatce, pohled směr Poříčany (12.10. 2022)
Stejné místo, ale v době, kdy se první modernizace teprve připravovala, v oblasti dnešní odbočky Tatce:
451.012 Tatce (7.3. 1996)
451.012 Tatce (7.3. 1996)
451.001 Tatce (7.3. 1996)
451.001 Tatce (7.3. 1996)
Tento úsek se nachází celý v přímé, od zastávky Tatce vede v mírném zářezu, který následně přechází do vysokého nástupu. Následně vede trať v úrovni okolního terénu až do stanice Poříčany. Kromě železničního přejezdu v zastávce Tatce je ve 2/3 úseku ještě železniční přejezd s komunikací III/3341. 
 
Tatce - Poříčany (2.9. 1997) - přejezd
Tatce - Poříčany (2.9. 1997) - přejezd
Tatce - Poříčany (9.5 1998) - přejezd
Tatce - Poříčany (9.5 1998) - přejezd
V úseku se nachází ještě jeden železniční přejezd, který prošel úpravami. Oba snímky jsou z první modernizace 1997/98. Vlevo osazování trubního propustku podél koleje č.1, vpravo již hotový železniční přejezd.
 
Níže celkový pohled po realizaci v roce 2022:
Tatce - Poříčany, přejezd (12.10. 2022)
Tatce - Poříčany, přejezd (12.10. 2022)
Nedaleko železničního přejezdu se nachází most, vlevo v době rekonstrukce v roce 1997, patrná je původní cihlová klenbová konstrukce v zatím nerekonstruované koleji, vpravo stav v roce 2022:
Rekonstrukce mostu v úseku Tatce - Poříčany (15.7. 1997)
Rekonstrukce mostu v úseku Tatce - Poříčany (15.7. 1997)
Tatce - Poříčany (12.10. 2022)
Tatce - Poříčany (12.10. 2022)
Poslední snímek byl pořízen od železničního přejezdu. Přímá v dálce plynule navazuje na zhlaví stanice Poříčany, která prošla modernizací v roce 1996. Tehdy to byla první kompletně modernizovaná stanice na I. tranzitním železničním koridoru. Opět ale jen v módu "modernizace kolejiště se všemi navazujícími profesemi vyjma nástupišť a podchodu". Ty byly zmodernizovány až v roce 2021/22. 
Tatce - Poříčany (12.10. 2022) - pohled směr Poříčany
Tatce - Poříčany (12.10. 2022) - pohled směr Poříčany
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články