Komjatice

Sdělovací a zabezpečovací zařízení je neoddělitelnou součástí provozu na železnici. Postupný vývoj v této oblasti, tak jako v jiných oborech má za následek, že mechanická zařízení, která jsme léta mohli kolem kolejí vídat, se pomalu vytrácejí a nahrazují je zařízení elektronická. V muzeu zabezpečovací a sdělovací techniky v Hradci Králové, kde jsou k shlédnutí všechny možné typy mechanických návěstidel, závor a podobných zařízení, které kdy na tratích bývalého Československa sloužila řadu let. Statická expozice však může těžko nahradit atmosféru let minulých, kdy tratě lemovaly telegrafní sloupy, drátovody, mechanická návěstidla a závory s nezbytnými hradly a jejich obsluhou. Přesto ještě takové místa existují.
Otevírání závor v Komjaticích (21.7. 2015)
Otevírání závor v Komjaticích (21.7. 2015)
Přejezd se strážním domkem

Na Slovensku, v Nitře a okolí si lze tuto dobu reálně připomenout, tratě zde lemují drátovody k mechanickým návěstidlům a závorám a dřevěné telegrafní sloupy podél kolejí svým téměř již zapomenutým monotoniím hukotem napovídají, že tato zařízení stále slouží svému účelu. Většina železničních stanic na trati z Prievidzi do Nitry a dále pak do Nových Zámků je takovými zařízeními protkána, ale jedna zajímavost, kterou jen tak někde nenajdete naleznete ve stanici Komjatice, která leží na trati z Nitry do Nových Zámků. Na první pohled obyčejné závory se při bližším ohledání přeci jen něčím liší. Nevedou k nim žádné drátovody ze stavědla, ani je neovládá žádné zařízení a co víc, po průjezdu vlaku se nezvednou, jak by se dalo čekat a přesto plní svou funkci. Jak je to možné? Odpověď je víc než jednoduchá, tak jako zařízení samotné. Dřevěné břevno závory je pomocí řetězu zavěšeno na svisle zabetonované kolejnici, kolem které se o 90° otáčí. Tedy samozřejmě ne samo, ale ručně hradlařem z přilehlého stavědla. Je s podivem, že se do dnešních dnů na celostátní trati něco takového v běžném provozu dochovalo. Dá se ale předpokládat, že ani zde tato zařízení nebudou sloužit věčně a ustoupí zařízením modernějším. Dalším generacím je už budou připomínat pouze blednoucí fotografie, v lepším případě expozice v některém z muzeí.

Otevírání druhé poloviny závor
Otevírání druhé poloviny závor
Otevřené závory
Otevřené závory
Interiér strážního domku
Interiér strážního domku
Sloupek závory z kolejnice
Sloupek závory z kolejnice
Závory na opačném zhlaví
Závory na opačném zhlaví
Detail zařízení ve strážním domku
Detail zařízení ve strážním domku
Odjezdové návěstidlo ve stanici pro směr Nitra
Odjezdové návěstidlo ve stanici pro směr Nitra
Celkový pohled na zhlaví zachycující vlak od Nitry
Celkový pohled na zhlaví zachycující vlak od Nitry
Praha-Vysočany, 2.část Po roce se opět podíváme, jak postoupila rekonstrukce žst. Praha-Vysočany... více ...
Praha-Rajská zahrada, 1.část V rámci modernizace trati v úseku Mstětice - Praha-Vysočany probíhá výstavba zcela nová zastávky Praha-Rajská zahrada... více ...
Modernizace trati Velim - Poříčany V září letošního roku skončila, po více jak dvou letech, omezení na trati v úseku Velim - Poříčany... více ...
163.234 v novém kabátu Tento Peršing, známý spíše pod přezdívkou Hrášek podle svého zeleného nátěru, se během léta podrobil opravě ... více ...
Aktuality a články