Hitachi Blues (Vڎ Velim)

It is a first train of the new four-car Class HTR 412, where H in the designation stands for hybrid. These units will therefore be able to run both when fed with a 3 kV DC voltage from the catenary and on non-electrified lines using an auxiliary diesel drive and/or traction batteries.
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Prvn tyvozov jednotka adyHTR 412 (H v oznaen - hybridn vozidlo) se momentln nachz na zkuebnm okruhu Vڎ Velim. Tyto jednotky jsou schopn provozu nejen na elektrifikovanch trat (3kV), tak i na tratch neelektrifikovanch (naftov pohon/baterie).
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Rekonstrukce ST Vsetn - 3.st Stavebn prce ve stanici stle probhaj v lich skupin kolej ... vce ...
Stadler KISS pro ZSSK Prvn ze ty estivozovch elektrickch jednotek pro ZSSK se momentln nachz na zkuebnm okruhu VUZ Velim ... vce ...
Nov most pes Labe - 1.st V souvislosti s rekonstrukc trat mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stblov ... vce ...
Rekonstrukce ST Vsetn - 2.st Po vce jak plroce se opt podvme, jak pokroily stavebn prce na rekonstrukci stanice Vsetn ... vce ...
Aktuality a lnky