Hitachi Blues (Vڎ Velim)

It is a first train of the new four-car Class HTR 412, where H in the designation stands for hybrid. These units will therefore be able to run both when fed with a 3 kV DC voltage from the catenary and on non-electrified lines using an auxiliary diesel drive and/or traction batteries.
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Prvn tyvozov jednotka adyHTR 412 (H v oznaen - hybridn vozidlo) se momentln nachz na zkuebnm okruhu Vڎ Velim. Tyto jednotky jsou schopn provozu nejen na elektrifikovanch trat (3kV), tak i na tratch neelektrifikovanch (naftov pohon/baterie).
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Hitachi Blues, Velim (11.5. 2021)
Konec mechaniky v Novm Bydov V ter 23.4. 2024 bylo demontovno posledn mechanick nvstidlo v ST Nov Bydov ... vce ...
Nov most pes Labe - 2.st Dne 13.12. 2023 probhla statick zatovac zkouka novho dvoukolejnho mostu pes Labe... vce ...
Rekonstrukce ST Vsetn - 3.st Stavebn prce ve stanici stle probhaj v lich skupin kolej ... vce ...
Stadler KISS pro ZSSK Prvn ze ty estivozovch elektrickch jednotek pro ZSSK se momentln nachz na zkuebnm okruhu VUZ Velim ... vce ...
Aktuality a lnky