Děčínsko a okolí

371.015 Děčín (13.9. 2015)
371.015 Děčín (13.9. 2015)
Oblast pod zaužívaným názvem Českosaské Švýcarsko, známá především unikátními pískovcovými útvary, je zajímavá i z pohledu železniční dopravy. Oblastí prochází jedna z důležitých spojnic mezi Českou republikou a Německem, mimochodem jediná dvoukolejná trať s elektrickým provozem vedoucí od nás do Německa. Otevřením železničniho trhu i pro soukromé dopravce v nákladní dopravě se zde objevují vozidla, která jinde u nás nanejdete a to i z důvodu rozdílných trakčních soustav v obou zemích.
 
Obdobně tak u pravidelných spojů vyšší kategorie, se zde pak můžete setkat s lokomotivami, které jinde u nás nejezdí. Jedná se o stroje řady 371/372 určené právě pro trať do Německa, protože jsou uzpůsobeny i pro napájení z troleje pod napětím 15 kv 16,7 Hz užívaným právě v Německu. Od grafikonu vlakové dopravy na přelomu roku 2017/2018 vystřídájí tyto lokomotivy modernější stroje řady 380.
 
371.005 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
371.005 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
371.005 Prostřední Žleb (19.8. 2012)
371.005 Prostřední Žleb (19.8. 2012)
371.001 Hřensko - Děčín (19.8. 2012)
371.001 Hřensko - Děčín (19.8. 2012)
371.002 Königstein (21.8. 2012)
371.002 Königstein (21.8. 2012)
371.005 Ústí mad Labem-Střekov (22.8. 2012)
371.005 Ústí mad Labem-Střekov (22.8. 2012)
Zatímco v osobní dopravě budou škodovácké lokomotivy řady 371 zanedlouho vytlačeny modernějšími stroji, lokomotivy řady 372 používané v dopravě nákladní zde ještě nějaký čas vydrží, ač se i dopravce ČD Cargo chystá na nákup moderních lokomotiv. Nedávno opravená 372.008 právě veze svůj vlak do Čech.
372.008 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
372.008 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
233.233 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
233.233 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
Dvacet lokomotiv podobné konstrukce, jako jsou lokomotivy řady 371/372 zakoupily na začátku devadesátých let i německé dráhy, řada 180 DB. Krom jedné lokomotivy, která zůstala v muzejních sbírkách v Německu, byly zbylé stroje provozované u DB prodány českému dopravci TSS. Ty, které jsou provozní, je možno spatřit pod dráty napájenými stejnosměrným napětím 3kV a občas opět zavítají i do okolí Děčína.
180.015 Děčín (13.9. 2015)
180.015 Děčín (13.9. 2015)
Ostatní nákladní vlaky ovládly moderní vícesystémové elektrické lokomotivy, především soukromých dopravců. Někteří z dopravců ale využívají k překonání dvou elektrických systému exitujících u obou železničních správ levnější způsob a to dieslové lokomotivy.
189.001 Děčín-Prostřední Žleb (15.8. 2015)
189.001 Děčín-Prostřední Žleb (15.8. 2015)
189.057 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
189.057 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
5 270.005 Prostřední Žleb (13.9. 2015) - 186.245
5 270.005 Prostřední Žleb (13.9. 2015) - 186.245
753.721 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
753.721 Prostřední Žleb (13.9. 2015)
742.506 Prostřední Žleb (13.9. 2015) - společně s 770.536
742.506 Prostřední Žleb (13.9. 2015) - společně s 770.536
Regionální osobní dopravu zajišťují mezi oběmi zeměmi motorové jednotky Desiro řady 642 DB. Ty zajíždění i hlouběji do vnitrozemí, ale prioritně vozí cestující mezi Bad Schandau a Děčínem.
642.157 Prostřední Žleb - Bad Schandau (21.8. 2012)
642.157 Prostřední Žleb - Bad Schandau (21.8. 2012)
371.002 Hřensko (18.8. 2012)
371.002 Hřensko (18.8. 2012)
Setkání regionálního vlaku s vlakem vyšší kategorie lze sledovat při jízdě prosklenou přepážkou - pozdrav strojvedoucích na trati mezi Žlebem a Bad Schandau.
 
Na Německé straně pak lze stejně jako u nás navštívit skalní města, jedno z nich se nachází na pravém břehu Labe a pohodlně vás k němu zaveze od železniční zastávky Kurort Rathen přívoz.
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články