Cesta do Ústí u Vsetína

(NE)NÁVAZNOST SPOJŮ

Vsetín
Jednotka ex DB, řady 845
Jízdní řád
Jako kluk jsem často trávil své prázdniny na Valašsku v Ústí u Vsetína a protože jsem tam dlouho nebyl, rozhodl jsem se tuto dědinu opět navštívit společně se svou maminkou, která odtud pochází. Domníval jsem se, že masivní investice do železniční infrastruktury a vozidel tuto cestu výrazně zkrátí a zpříjemní. Cesta Expresem z České Třebové s odjezdem 12:59 opravdu příjemně ubíhala a tak jsem se chtěl podívat do mobilu, v kolik nám přesně jede ze Vsetína přípoj směr Velké Karlovice... 14:55, no to je krásné. Teď už jen překontrolovat, v kolik je příjezd na Vsetín... 15:07?
 
No, už ani neumím hledat v jízdním řádu, pomyslím si, tak ještě jednou... zjišťuji ovšem, že hledat v jízdním řádu jsem nezapomenul. Nemilé překvapení, nečekal jsem, že se mi někdy ještě stane, že by rychlík neměl přípoj na lokálku, navíc i za minulého režimu byl na Vsetíně hned po příjezdu rychlíku od Prahy přípoj směr Velké Karlovice. No co už, sice na to už nejsem zvyklý, ale neprší, nemrzne, vyčkáme dalšího spoje, jede za necelou hodinu. Bohužel tyto nepřípoje jsou nejen směrem na Velké Karlovice, ale i směr Valašská Polanka (Horní Lideč), i tento "přípoj" ujíždí o několik minut před příjezdem rychlíku od Prahy. Až člověka napadá, jestli v tom není nějaký úmysl, protože na rozumné vysvětlení této situace jsem nepřišel.

VZDÁLENOST HRANY NÁSTUPIŠTĚ A PODLAHY VOZIDLA

Hrana nástupiště
Schody v motoráku řady 845
Ze Vsetína směrem na Karlovice jezdí střídavě dvě různé soupravy (dopravce Arriva), nízkopodlažní Alstom Coradia LINT a klasická (recyklovaná) souprava původně od německých drah DB s podlahou dostupnou pouze po čtyřech schodech.
 
Nám přijíždí od Karlovic první zmiňovaný nízkopodlažní LINT, vysune se přídavný schůdek v podobě malé plošinky a můžeme nastupovat. Stanice Vsetín zatím stále neprošla modernizací, jediné co se za poslední roky změnilo je to, že se nenastupuje ze sypaných nástupišť, ale z nástupiště tvořeného betonovými deskami, ovšem s výškou pouze 20 cm od temene kolejnice. Modernizace stanice propukne naplno příští rok a tak musíme překonat výškový rozdíl mezi nástupištěm a vysunutým schůdkem u dveří jednotky.
 
Vlak se ze Vsetína rozjel dle jízdního řádu a tak jsme za chvíli v Ústí u Vsetína zastávka. Chystáme se vystoupit, dveře jednotky se otevřou, ale jak to tak sleduji, propast mezi cestování v ČR a na Valašsku se zde zcela zhmotnila. Nástupiště je proklatě daleko, vzdálenost 30 cm k hraně nástupiště tvořenou nestandardně nakloněnou deskou K150 a výškový rozdíl nejsme schopni s maminkou překonat. Výsuvný schod pod jednotkou se neaktivoval (respektive jej strojvedoucí nevysunul), za pomoci průvodčího se nám ale nakonec podařilo vlak opustit. 
 
 
Sklon nástupištních desek
Vrtalo mi cestou ze zastávky (která myslím nikdy nezíská titul "zastávka roku"), kde je problém? Druhý den beru metr a měřím, vzdálenost nástupištní desky K150 je v celku v normě, přibližně 1,67 m, ovšem ten sklon nástupiště, který každému vystupujícímu z vlaku udělí navíc počáteční rychlost, je obdivuhodný. Místo normových 1-2 % je dle rychlého přeměření neuvěřitelných 7 %. V letních měsících je výstup z vlaku sice nepříjemný, ale v zimních měsích vyloženě nebezpečný.
 
 
 

STAV ZASTÁVKY ÚSTÍ U VSETÍNA

Ústí u Vsetína zastávka
Železniční přejezd
Závěrná zídka
Budova zastávky je pronajata soukromníkovi, který zde prodává různé zboží od zeleniny po zmrzlinu. Různými přístavky a sklady okolo budovy se ze zastávky stalo velmi nevzhledné místo. Jediné co prošlo rekonstrukcí je nedaleký železniční přejezd. Jeho úpravy proběhly nedávno (rok 2019), ale při bližším ohledání přejezd vykazuje docela zásadní závady, betonové úložné prahy jsou buď propadlé a nebo zcela vydrolené a drť ze závěrné zídky přejezdu se silničním provozem postupně přesouvá do žlábku u kolejnice.
 
 
Otázky, které se nabízejí:
 
Proč na sebe nenavazují jednotlivé přípoje na Vsetíně? (dotaz na: koordinátor dopravy, Zlínský kraj, Správa železnic)
Proč jednotla LINT nevysunuje na průběžných zastávkách výsuvný schod (plošinu)? (dotaz na: Arriva, Zlínský kraj)
Proč na Karlovice nejezdí na všech spojích nízkopodlažní jednotky (jak mohl kraj vybrat dopravce, který nenasazuje jen nízkopodlažní jednotky)? (dotaz na: Zlínský kraj)
Kdy bude dána hrana nástupiště v zastávce Ústí u Vsetína do normového stavu? (dotaz na: Správa železnic)
Poznámka na okraj, zdvojené motorové jednoky řady 845 mají dohromady délku 90,8 m, délky nástupišť směr Velké Karlovice mají na některých zastávkách pouze 80 m. Podotýkám, že nemám žádnou averzi vůči soukromým dopravců, spíše naopak. Jak ale mohl být v soutěži vybránan dopravce, který nenabízí nízkopodlažní vozy a nasazuje soupravy, které výrazně přesahují svou délkou délku nástupišť?
Původně nasazované soupravy Regionova měly nízkopodlažní část ve vzdálenosti, která umožňovala bezpečný nástup/výstup na nástupiště. Současný dopravce Arriva nasazuje směrem na Velké Karlovice soupravy, do kterých je nástup/výstup pro starší osoby velmi problematický.
Ilustrační foto: Regionova řady 814 u nástupiště v žst. Rokytnice v Orlických horách
Ilustrační foto: Regionova řady 814 u nástupiště v žst. Rokytnice v Orlických horách
Třícestná výhybka - Skovice Jedna z možností, jak zkrátit zhlaví a prodloužit užitnou délku kolejí, bylo v minulosti použití výhybkové konstrukce, která umožnila odbočení hned do dvou dalších směrů ... více ...
Uzel Pardubice, 1. část V loni zahájená modernizace železničního uzlu Pardubice se letos rozběhla na plné obrátky ... více ...
754.048 již v novém kabátu Dnes (14.6. 2021) se z opravy v České Třebové vracela do Trutnova lokomotiva 754.048 ... více ...
Do Letohradu už bez Brejlovců Od červnové změny jízdního řádu již nebude mít Letohrad přímé spojení s hlavním městem ... více ...
Aktuality a články