Cesta do Ústí u Vsetína

(NE)NÁVAZNOST SPOJŮ

Vsetín
Jednotka ex DB, řady 845
Jízdní řád
Jako kluk jsem často trávil své prázdniny na Valašsku v Ústí u Vsetína a protože jsem tam dlouho nebyl, rozhodl jsem se tuto dědinu opět navštívit společně se svou maminkou, která odtud pochází. Domníval jsem se, že masivní investice do železniční infrastruktury a vozidel tuto cestu výrazně zkrátí a zpříjemní. Cesta Expresem z České Třebové s odjezdem 12:59 opravdu příjemně ubíhala a tak jsem se chtěl podívat do mobilu, v kolik nám přesně jede ze Vsetína přípoj směr Velké Karlovice... 14:55, no to je krásné. Teď už jen překontrolovat, v kolik je příjezd na Vsetín... 15:07?
 
No, už ani neumím hledat v jízdním řádu, pomyslím si, tak ještě jednou... zjišťuji ovšem, že hledat v jízdním řádu jsem nezapomenul. Nemilé překvapení, nečekal jsem, že se mi někdy ještě stane, že by rychlík neměl přípoj na lokálku, navíc i za minulého režimu byl na Vsetíně hned po příjezdu rychlíku od Prahy přípoj směr Velké Karlovice. No co už, sice na to už nejsem zvyklý, ale neprší, nemrzne, vyčkáme dalšího spoje, jede za necelou hodinu. Bohužel tyto nepřípoje jsou nejen směrem na Velké Karlovice, ale i směr Valašská Polanka (Horní Lideč), i tento "přípoj" ujíždí o několik minut před příjezdem rychlíku od Prahy. Až člověka napadá, jestli v tom není nějaký úmysl, protože na rozumné vysvětlení této situace jsem nepřišel.

VZDÁLENOST HRANY NÁSTUPIŠTĚ A PODLAHY VOZIDLA

Hrana nástupiště
Schody v motoráku řady 845
Ze Vsetína směrem na Karlovice jezdí střídavě dvě různé soupravy (dopravce Arriva), nízkopodlažní Alstom Coradia LINT a klasická (recyklovaná) souprava původně od německých drah DB s podlahou dostupnou pouze po čtyřech schodech.
 
Nám přijíždí od Karlovic první zmiňovaný nízkopodlažní LINT, vysune se přídavný schůdek v podobě malé plošinky a můžeme nastupovat. Stanice Vsetín zatím stále neprošla modernizací, jediné co se za poslední roky změnilo je to, že se nenastupuje ze sypaných nástupišť, ale z nástupiště tvořeného betonovými deskami, ovšem s výškou pouze 20 cm od temene kolejnice. Modernizace stanice propukne naplno příští rok a tak musíme překonat výškový rozdíl mezi nástupištěm a vysunutým schůdkem u dveří jednotky.
 
Vlak se ze Vsetína rozjel dle jízdního řádu a tak jsme za chvíli v Ústí u Vsetína zastávka. Chystáme se vystoupit, dveře jednotky se otevřou, ale jak to tak sleduji, propast mezi cestování v ČR tak jak jsem na něj zvyklý a na Valašsku se zde zcela zhmotnila. Nástupiště je proklatě daleko, vzdálenost 30 cm k hraně nástupiště tvořenou nestandardně nakloněnou deskou K150 a výškový rozdíl nejsme schopni s maminkou překonat. Výsuvný schod pod jednotkou se neaktivoval (respektive jej strojvedoucí nevysunul), za pomoci průvodčího se nám ale nakonec podařilo dost nebezpečným manévrem vlak opustit. 
Sklon nástupištních desek
Vrtalo mi cestou ze zastávky (která myslím nikdy nezíská titul "zastávka roku"), kde je problém? Druhý den beru metr a měřím, vzdálenost nástupištní desky K150 je v celku v normě, přibližně 1,67 m, ovšem ten sklon nástupiště, který každému vystupujícímu z vlaku udělí navíc počáteční rychlost, je obdivuhodný. Místo normových 1-2 % je dle rychlého přeměření neuvěřitelných 7 %. V letních měsících je výstup z vlaku sice nepříjemný, ale v zimních měsích vyloženě nebezpečný.
 
 
 

STAV ZASTÁVKY ÚSTÍ U VSETÍNA

Ústí u Vsetína zastávka
Železniční přejezd
Závěrná zídka
Budova zastávky je pronajata soukromníkovi, který zde prodává různé zboží od zeleniny po zmrzlinu. Různými přístavky a sklady okolo budovy se ze zastávky stalo velmi nevzhledné místo. Jediné co prošlo rekonstrukcí je nedaleký železniční přejezd. Jeho úpravy proběhly nedávno (rok 2019), ale při bližším ohledání přejezd vykazuje docela zásadní závady, betonové úložné prahy jsou buď propadlé a nebo zcela vydrolené a drť ze závěrné zídky přejezdu se silničním provozem postupně přesouvá do žlábku u kolejnice.
 
Otázky, které se nabízejí:
 
1. proč na sebe nenavazují jednotlivé přípoje na Vsetíně? (dotaz na: koordinátor dopravy, Zlínský kraj)
2. proč jednotla LINT nevysunuje na průběžných zastávkách výsuvný schod (plošinu)? (dotaz na: Arriva, koordinátor dopravy, Zlínský kraj)
3. proč na Karlovice nejezdí na všech spojích nízkopodlažní jednotky (jak mohl kraj vybrat dopravce, který nenasazuje jen nízkopodlažní jednotky)?      (dotaz na: koordinátor dopravy, Zlínský kraj)
4. Kdy bude dána hrana nástupiště v zastávce Ústí u Vsetína do normového stavu? (dotaz na: Správa železnic)
Odpověď Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.:

Vlakové spoje na trati Vsetín – Velké Karlovice jsou součástí sítě regionální dopravy ve Zlínském kraji. Jejich jízdní řády jsou proto koncipovány tak, aby vzájemně navazovaly na další regionální vlakové a autobusové spoje, aby se se lidé z obcí na Valašsku dostali do měst do práce, do škol apod. Jsou koncipovány tak, aby je lidé využívali pravidelně pro svoji každodenní dopravu. Věřím, že to nebude špatně pochopeno, ale primárním klientem je každodenní uživatel celého systému regionální dopravy, tedy vzájemně provázaných vlaků a autobusů. Cestujícího, který jednou za čas přijede dálkovou dopravou, sice samozřejmě také rádi přepravíme, ale musí počítat s tím, že dálkovou dopravu nelze na regionální navázat vždycky zcela plynule, dálková doprava přijíždí do stanice Vsetín mimo pravidelnou časovou polohu osobního vlaku Vsetín – Velké Karlovice a další soupravu už na tuto trať nedostaneme.

S tím samozřejmě souvisí i otázka úspory času při vysouvání schůdku – soupravy jsou na trati vytíženy, přijedou na konečnou a po několika minutách jedou zpět, nikde nečekají 50 minut.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.

Tuto odpověď Koordinátora Zlínského kraje jsem si ve stručnosti přeložil takto: Chceš jet regionálním vlakem? Jen bys zdržoval... Jedeš k nám Expresem... počkej si...  Z pohledu cestujícího to vidím jako selhání ze strany Zlínského kraje v těchto bodech:
 
1. Vyběr dopravce nabízející zcela nevhodné soupravy pro danou trať

- polovina nasazovaných souprav není nizkopodlažní

- zdvojené soupravy řady 845 s délkou 90,6 m, které výrazně přesahují svou délkou v některých zastávkách délku nástupiště (80 m) - od nového jízdního řády by snad už neměly být nasazovány

- nevhodné nízkopodlažní soupravy, které musí pro standardní výstup používat výsuvný schůdek, čím nelze, jak píše sám koordinátora kraje, dodržet jízdní řád (od nového jízdního řádu budou nasazeny jen nízkopodlažní soupravy - problém při vystupování bude tedy u všech souprav)

2. Nekoordinovanost regionální železniční dopravy s dálkovou

- zcela nevhodně sestavený jízdní řád regionálních spojů, který prodlužuje cestovní dobu od vlaků dálkové dopravy o 48 minut, tedy nevyužitý potenciál postupně modernizované koridorové tratě ve směru od Prahy

- zcela chybějící taktová doprava, která by cestujícím zjednodušila cestování, tak jak to známe v ostatních krajích - tzn.: kdy by vlaky jezdily v pravidelných intervalech tzv. taktech

Pro srovnání: původně nasazované soupravy Regionova měly nízkopodlažní část ve vzdálenosti, která umožňovala bezpečný nástup/výstup na nástupiště. Současný dopravce Arriva nasazuje směrem na Velké Karlovice soupravy, do kterých je nástup/výstup pro starší osoby velmi problematický.
Ilustrační foto: Regionova řady 814 u nástupiště v žst. Rokytnice v Orlických horách
Ilustrační foto: Regionova řady 814 u nástupiště v žst. Rokytnice v Orlických horách
Nízkopodlažní Alstom Coradia LINT řady 846 v Ústí u Vsetína
Nízkopodlažní Alstom Coradia LINT řady 846 v Ústí u Vsetína
Odpověď Správy železnic:

Správa železnic, státní organizace, obdržela Vaše podání, které se týká hrany nástupiště v zeležniční stanici Ústí u Vsetína. K Vašemu podání Vám sdělujeme, že jsme Váš dotaz nechali prověřit na Oblastním ředitelství Olomouc, které má zmiňovanou železniční stanici ve své správě. Na zastávce Ústí u Vsetína byla větší oprava provedena v roce 1995, podle tehdy platných norem. Postupem času došlo na této zastávce k zvětšení původního sklonu nástupištních desek. Na dotaz, kdy bude hrana nástupiště dána do normového stavu, je složitější odpověď. Jak už bylo napsáno, bylo nástupiště opraveno v roce 1995 podle tehdy platných norem (výška nástupištní hrany 250 mm nad temenem kolejnice). Pokud máte na mysli zvýšení nástupištní hrany na 550 mm nad temenem kolejnice (dle současně platné normy), tak tuto přestavbu nemá Správa železnic v blízké době v plánu. Správa železnic postupně objednává projektovou dokumentaci na přestavbu starých nástupišť ve Zlínském kraji, následně probíhá jejich realizace. Celý tento proces závisí na množství přidělených finančních prostředků.
 
Oddělení pro komunikaci s veřejností Úsek generálního ředitele, odbor komunikace
Odpověď dopravce ARRIVA:
 
 
Odpověď dopravce ARRIVA (zatím) do dnešního dne (12.12. 2021) nedorazila.
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články