Čelákovice, 4.část

Čelákovice (6.11. 2018)
Na začátku roku 2017 započala modernizace železniční stanice Čelákovice, která se nyní již chýlí ke konci. Hlavní stavební práce skončily v srpnu a momentálně se dokončují drobné úpravy, které však už nijak zásadně neomezují běžný provoz stanice. Stavba je I. etapou rozsáhlého projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany. Příští rok by měla být zahájena další etapa a to realizací stavby Mstětice - Praha-Vysočany.
Mstětické zhlaví s dvojitou kolejovou spojkou
Mstětické zhlaví - výjezd na Prahu, fialově výhledový stav
Mstětické zhlaví (pohled směr Praha), obě zhlaví mají prospojkování hlavních kolejí s ohledem na stísněné poměry pomocí dvojité kolejové spojky, výhledově se trať ve směru na Mstětice přeloží a povede vpravo na estakádu, nynější návrh zhlaví umožní bez větších komplikací snadné zapojení, kusá kolej vlevo je zárodkem tratě směr Mochov, zapojení vlečky NTM Praha bude zrušeno (odbočení na vlečku je z tratě o cca 1 km dále) - viz. výkres
Následující fotogalerie dokumentuje stav modernizace ke dni 6.11. 2018, jednotlivé snímky jsou seřazeny chronolologicky (proti směru staničení), tedy od konce stanice směrem na Lysou nad Labem:
Mstětické zhlaví - směr Praha
Mstětické zhlaví - směr Praha
pohled opačným směrem, výhybka v koleji č.2 umožňující odbočení do nulté koleje rychlostí V=100 km/h, v hlavní koleji č.2 je průjezd na rychlost V=120 km/h
pohled opačným směrem, výhybka v koleji č.2 umožňující odbočení do nulté koleje rychlostí V=100 km/h, v hlavní koleji č.2 je průjezd na rychlost V=120 km/h
Kolejiště před výpravní budovou, zleva kolej č.2, 0, 1 za ostrovním nástupištěm pak předjízdná kolej č.3
Kolejiště před výpravní budovou, zleva kolej č.2, 0, 1 za ostrovním nástupištěm pak předjízdná kolej č.3
situ_04
situ_03
Čelákovice (6.3. 2018) - původní stav
Jednotlivé koleje před výpravní budovou jsou v přímé, původní úrovňová nástupiště s přístupem přes koleje byla zrušena a nahradila je nástupiště nová s úrovní nástupní hrany 0,55 m nad kolejnicí. Vlaky směřující do Prahy teď zastavují přímo před výpravní budovou (VB) opačným směrem pak u ostrovního nástupiště. Na toto nástupiště je přístup buď novým podchodem od VB a nebo pak na konci nástupiště přístupový chodníkem z nového podchodu na lyseckém zhlaví (viz. další snímky). Původní dispozice stanice neumožňovala při zastavení osobního vlaku ve směru na Lysou nad Labem průjezd vlaku opačným směrem, protože křížila přístup cestujícím při nástupu/výstupu. Navíc ti, kdož si cestu zkracovali cestu po kolejích ve směru do ulice U Podjezdu riskovali srážku s vlakem. 
Původní prostor u výpravní budovy (6.3. 2015)
Vstup do nového podchodu u výpravní budovy
schodiště na ostrovní nástupiště
Výstup z pochodu na druhé straně kolejiště
Pohled z druhé strany kolejiště, tubus podchodu vede pod všemi kolejemi a je vyústěn až k ulici Kozovazské
Pohled z druhé strany kolejiště, tubus podchodu vede pod všemi kolejemi a je vyústěn až k ulici Kozovazské
Zastřešení rampy vedoucí podél stávající komunikace
Zastřešení rampy vedoucí podél stávající komunikace
Přístup z obou nástupišť je nově možný i podél kolejí směrem do centra, čímž se eliminovalo nelegální chození v kolejišti
Přístup z obou nástupišť je nově možný i podél kolejí směrem do centra, čímž se eliminovalo nelegální chození v kolejišti
Přístupový chodník od výpravní budovy k novému podchodu na lyseckém zhlaví
Přístupový chodník od výpravní budovy k novému podchodu na lyseckém zhlaví
Nové přemostění pro pěší ulice U Podjezdu
Nové přemostění pro pěší ulice U Podjezdu
Oblast okolí vstupu do nového podchodu ve směru od centra města (ulice Kollárova)
Oblast okolí vstupu do nového podchodu ve směru od centra města (ulice Kollárova)
Mimoúrovňový přístup do podchodu, vlevo schodiště do ulice Kollárova
Mimoúrovňový přístup do podchodu, vlevo schodiště do ulice Kollárova
Směrem na Lysou nad Labem se kolejiště stáčí poloměry R=500 m, nepřehledné místo, kde došlo hned k několika srážkám vlaku s neukázněnými chodci, nově budované mimoúrovňové přístupy s oplocením by měly pohyby chodců  eliminovat
Směrem na Lysou nad Labem se kolejiště stáčí poloměry R=500 m, nepřehledné místo, kde došlo hned k několika srážkám vlaku s neukázněnými chodci, nově budované mimoúrovňové přístupy s oplocením by měly pohyby chodců eliminovat
Z ostrovního nástupiště je možno jít k novému podchodu propojující ulice Kollárova/Mochovská a zkrátit si tak cestu do centra
Z ostrovního nástupiště je možno jít k novému podchodu propojující ulice Kollárova/Mochovská a zkrátit si tak cestu do centra
Oplocení přístupového chodníku je dostatečně vysoké, aby bránilo jak jeho překonání, tak i eliminovalo vliv projíždějících vlaků na chodce
Oplocení přístupového chodníku je dostatečně vysoké, aby bránilo jak jeho překonání, tak i eliminovalo vliv projíždějících vlaků na chodce
Oplocení přístupového chodníku vedoucího mezi kolejemi
Oplocení přístupového chodníku vedoucího mezi kolejemi
Vstup do nového podchodu od ostrovního nástupiště
Vstup do nového podchodu od ostrovního nástupiště
Opačný pohled, přístup na ostrovní nástupiště
Opačný pohled, přístup na ostrovní nástupiště
Oblouky, převýšení v kolejích, viditelnost na návěstidla si vyžádaly umístění návěstidel na krakorec
Oblouky, převýšení v kolejích, viditelnost na návěstidla si vyžádaly umístění návěstidel na krakorec
Vstup do podchodu od centra města
Vstup do podchodu od centra města
Schodiště od centra města pro vstup do podchodu s informačním systémem pro cestující
Schodiště od centra města pro vstup do podchodu s informačním systémem pro cestující
V místě vyústění podchodu došlo k odtěžení veškeré zeminy, která byla do úrovně kolejiště, odvodnění podchodu je řešeno gravitačně do vsakovacího objektu v popředí, stejně tak odvodnění kolejiště v oblasti
V místě vyústění podchodu došlo k odtěžení veškeré zeminy, která byla do úrovně kolejiště, odvodnění podchodu je řešeno gravitačně do vsakovacího objektu v popředí, stejně tak odvodnění kolejiště v oblasti
Nové propojení ulic Kollárova/Mochovská
Nové propojení ulic Kollárova/Mochovská
Vstup do podchodu je možný i z ulice Čelakovského
Vstup do podchodu je možný i z ulice Čelakovského
Původní stav lyseckého zhlaví (6.3. 2015)
Původní stav lyseckého zhlaví (6.3. 2015)
Obloukové zhlaví v převýšení, v oblasti výhybek D=80 mm
Obloukové zhlaví v převýšení, v oblasti výhybek D=80 mm
Lysecké zhlaví
Lysecké zhlaví
Transformovaná výhybka č.5 typu Obl-j-60 1:18,5-1200 (700/441)-I zl L,p,b v převýšení D=80 mm
Transformovaná výhybka č.5 typu Obl-j-60 1:18,5-1200 (700/441)-I zl L,p,b v převýšení D=80 mm
Detail obloukové výhybky, sklon trati je zde téměř 10 promile - klesání patrné při pohledu na protihlukovou zeď
Detail obloukové výhybky, sklon trati je zde téměř 10 promile - klesání patrné při pohledu na protihlukovou zeď
Původní dvojitá kolejová spojka na dřevěných pražcích byla nahrazena obdobnou konstrukcí avšak na pražcích betonových, za povšimnutí stojí transformace jedné z výhybek do poloměru R=3000 m
Původní dvojitá kolejová spojka na dřevěných pražcích byla nahrazena obdobnou konstrukcí avšak na pražcích betonových, za povšimnutí stojí transformace jedné z výhybek do poloměru R=3000 m
Výrobní štítek výhybky DKS
Výrobní štítek výhybky DKS
Stávající podchod na lyseckém zhlaví prošel rekonstrukcí
Stávající podchod na lyseckém zhlaví prošel rekonstrukcí
Pohled na rekonstruovaný podchod z opačné strany
Pohled na rekonstruovaný podchod z opačné strany
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články