Čelákovice, 1.část

Ostrovní nástupiště
Tento rok se naplno rozjely stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí železniční stanici Čelákovice, která je součástí stavby pod názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“. Náplní rekonstrukce je peronizace železniční stanice s uvedením do normového stavu s ohledem na zvýšené přepravní nároky na rameni Praha – Lysá nad Labem.Stavba zahrnuje práce na železničním svršku – rekonstrukce celého kolejiště stanice od km 7,573 do km 9,075. V rámci prací na železničním spodku bude provedena sanace pražcového podloží včetně zlepšení vlastností zemní pláně. Proběhne výstavba nových nástupišť s pevnou hranou (1 ostrovní, 2 vnější). V rámci rekonstrukce zhlaví bude opraven a nově zabezpečen i stávající železniční přejezd v km 0,213 trati Čelákovice - Brandýs nad Labem. Na stávajících mostních objektech dojde k náhradě nosných konstrukcí novými s železobetonovou deskou a zabetonovanými ocelovými nosníky. Dojde ke stavbě dvou nových podchodů, konstrukčně tvořených železobetonovými uzavřenými rámy, které zlepší přístup cestující veřejnosti a zvýší prostupnost území rozdělené kolejištěm železniční stanice. Jeden z propustků bude zachován a sanován, druhý nefunkční zasypán a voda bude odvedena povrchovým odvodněním. Odvodnění stanice je řešeno částečně vsakováním a částečné jsou dešťové vody svedeny do městské kanalizace přes retenční nádrže. Dále proběhnou práce na trakčním vedení a energetických zařízeních, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Následující snímky dokumentují stav ke dni 11.12. 2017:
Budování provizorního přístupu od výpravní budovy na dokončené ostrovní nástupiště
Budování provizorního přístupu od výpravní budovy na dokončené ostrovní nástupiště
Kolejiště před výpravní budou čeká rekonstrukce příští rok, v popředí provizorní přístup na ostrovní nástupiště
Kolejiště před výpravní budou čeká rekonstrukce příští rok, v popředí provizorní přístup na ostrovní nástupiště
Ostrovní nástupiště
Ostrovní nástupiště
Zatím zaslepený přístup do podchodu, druhá polovina bude dokončena v rámci výluky kolejiště před výpravní budovou, kde doposud probíhal provoz
Zatím zaslepený přístup do podchodu, druhá polovina bude dokončena v rámci výluky kolejiště před výpravní budovou, kde doposud probíhal provoz
Přístup na ostrovní nástupiště, barevně laděný s výpravní budovou
Přístup na ostrovní nástupiště, barevně laděný s výpravní budovou
Nový podchod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště bude pokračovat až na druhou stranu stanice a propojí tak obě strany mimoúrovňově
Nový podchod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště bude pokračovat až na druhou stranu stanice a propojí tak obě strany mimoúrovňově
Současně s úpravami kolejiště probíhá i oprava výpravní budovy
Současně s úpravami kolejiště probíhá i oprava výpravní budovy
Oprava oken východní části výpravní budovy, pod přístřeškem vlevo bude vstup do podchodu
Oprava oken východní části výpravní budovy, pod přístřeškem vlevo bude vstup do podchodu
Detail zastřešení ostrovního nástupiště
Detail zastřešení ostrovního nástupiště
Provoz na kolejích u ostrovního nástupiště bude zahájen po dokončení provizorního přístupu na ostrovní nástupiště, následovat bude úprava kolejiště před výpravní budovou
Provoz na kolejích u ostrovního nástupiště bude zahájen po dokončení provizorního přístupu na ostrovní nástupiště, následovat bude úprava kolejiště před výpravní budovou
Momentálně probíhá provoz po sudé skupině stávajících kolejí (vpravo)
Momentálně probíhá provoz po sudé skupině stávajících kolejí (vpravo)
Nekontrolovaný pohyb osob v kolejišti by měl být po dokončení stanice minulostí, z ostrovního nástupiště bude možnost přístupu k/od výpravní budovy, tak do nového podchodu poblíž ulice Mochovská
Nekontrolovaný pohyb osob v kolejišti by měl být po dokončení stanice minulostí, z ostrovního nástupiště bude možnost přístupu k/od výpravní budovy, tak do nového podchodu poblíž ulice Mochovská
Koleje, po který doposud probíhal veškerý provoz, při realizaci sudé skupiny kolejí, bude zanedlouho minulostí
Koleje, po který doposud probíhal veškerý provoz, při realizaci sudé skupiny kolejí, bude zanedlouho minulostí
Vlevo dokončené kolejiště s částí nového podchodu
Vlevo dokončené kolejiště s částí nového podchodu
Obnažená část dokončené poloviny nového podchodu, zde naváže druhá část podchodu v rámci výluky sudé části stanice
Obnažená část dokončené poloviny nového podchodu, zde naváže druhá část podchodu v rámci výluky sudé části stanice
Čelo nového podchodu nedaleko ulice Mochovská, zemní práce vpravo budou následovat
Čelo nového podchodu nedaleko ulice Mochovská, zemní práce vpravo budou následovat
Nově vložená výhybka č.7, původně č.14, dříve stupňová byla nahrazena poměrovou (užitá ze stanice Praha Vršovice, typ CS49 1:9-190)
Nově vložená výhybka č.7, původně č.14, dříve stupňová byla nahrazena poměrovou (užitá ze stanice Praha Vršovice, typ CS49 1:9-190)
Pohled na téměř dokončené mstětické zhlaví (vlevo směr Praha/vpravo Brandýs nad Labem)
Pohled na téměř dokončené mstětické zhlaví (vlevo směr Praha/vpravo Brandýs nad Labem)
Konec mechaniky v Novém Bydžově V úterý 23.4. 2024 bylo demontováno poslední mechanické návěstidlo v ŽST Nový Bydžov ... více ...
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Aktuality a články