Pardubice - MÚK Palackého

Celá oblast známá jako křižovatka U Trojice
Základní kámen
Popis stavby

V září 2021 byla uvedena do provozu stavba I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba (projekt SUDOP PRAHA). Stavba řešila stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic, což byla poslední etapa dostavby do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jednalo se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž došlo k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci.

Silnice I/37 byla při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky byl tedy propojen stávající čtyřpruhový profil ve směru od Hradce Králové a čtyřpruhový profil ve směru na Chrudim dokončený nedávno v rámci stavby I/37 Pardubice – Trojice.  

Okružní křižovatka u Lidlu
Okružní křižovatka u Lidlu

Součástí stavby byly celkem 3 mostní objekty – rekonstrukce mostu přes větev Centrum - Chrudim, nový most souběžný se stávajícím a přesýpaný most přes místní komunikaci do prostoru řadových garáží a do oblasti Trojice.

Most na silnici I/37, rekonstrukce/novostavba - pro směr Chrudim
Most na silnici I/37, rekonstrukce/novostavba - pro směr Chrudim
Celkový pohled od Chrudimi směr HK
Celkový pohled od Chrudimi směr HK
Přemostění trati Praha - Pardubice, vlevo nový železniční most na trati Chrudim - Rosice nad Labem
Přemostění trati Praha - Pardubice, vlevo nový železniční most na trati Chrudim - Rosice nad Labem
most v km 0,562 na silnici I/37
most v km 0,562 na silnici I/37
příjezd do oblasti garáží s pokračováním do ulice U Trojice
příjezd do oblasti garáží s pokračováním do ulice U Trojice
Příjezd do ulice U Trojice pod komunikací od HK a železniční tratí směr Chrudim
Příjezd do ulice U Trojice pod komunikací od HK a železniční tratí směr Chrudim
Nový most (2021) přes železniční koridor na trati Rosice nad Labem - Chrudim
Nový most (2021) přes železniční koridor na trati Rosice nad Labem - Chrudim
Upevnění kolejnic na mostě
Upevnění kolejnic na mostě
(Zatím) jednokolejné napojení žst. Pardubice od HK
(Zatím) jednokolejné napojení žst. Pardubice od HK
Současně s dostavbou křižovatky probíhá i modernizace uzlu Pardubice
Současně s dostavbou křižovatky probíhá i modernizace uzlu Pardubice
Nosná konstrukce silničního mostu, uchycení trakčního vedení trati Rosice nad Labem - Pardubice
Nosná konstrukce silničního mostu, uchycení trakčního vedení trati Rosice nad Labem - Pardubice
Nově položená výhybka 1:12-500 s přestavitelnou srdcovkou v žst. Pardubice
Nově položená výhybka 1:12-500 s přestavitelnou srdcovkou v žst. Pardubice
Výrobní štítek výhybky s přestavitelnou srdcovkou
Výrobní štítek výhybky s přestavitelnou srdcovkou
Situace stavby - SUDOP PRAHA
Situace stavby - SUDOP PRAHA
Rekonstrukce žst. Vsetín V roce 2021 se naplno rozjela dlouho očekávaná rekonstrukce železniční stanice Vsetín a přilehlého traťového úseku ve směru Ústí u Vsetína ... více ...
New Chinese trains for WESTbahn One of four double-deck electric multiple-units which CRRC Zhuzhou is to lease to Austrian open access passenger operator Westbahn has arrived at the Velim test centre ... více ...
Skoda Varsovia na testach w Czechach Skoda Varsovia - testy nowego pociągu metra dla Warszawy ... více ...
Čtyřvozová jednotka pro JMK - VÚŽ Velim První čtyřvozová jednotka pro JMK se momentálně podrobuje testům na zkušebním okruhu VÚŽ Velim... více ...
Aktuality a články