Pardubice - MÚK Palackého

Celá oblast známá jako křižovatka U Trojice
Základní kámen
Popis stavby

V září 2021 byla uvedena do provozu stavba I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba (projekt SUDOP PRAHA). Stavba řešila stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic, což byla poslední etapa dostavby do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Jednalo se především o dostavbu druhého jízdního pásu silnice I/37, čímž došlo k doplnění na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci.

Silnice I/37 byla při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky byl tedy propojen stávající čtyřpruhový profil ve směru od Hradce Králové a čtyřpruhový profil ve směru na Chrudim dokončený nedávno v rámci stavby I/37 Pardubice – Trojice.  

Okružní křižovatka u Lidlu
Okružní křižovatka u Lidlu

Součástí stavby byly celkem 3 mostní objekty – rekonstrukce mostu přes větev Centrum - Chrudim, nový most souběžný se stávajícím a přesýpaný most přes místní komunikaci do prostoru řadových garáží a do oblasti Trojice.

Most na silnici I/37, rekonstrukce/novostavba - pro směr Chrudim
Most na silnici I/37, rekonstrukce/novostavba - pro směr Chrudim
Celkový pohled od Chrudimi směr HK
Celkový pohled od Chrudimi směr HK
Přemostění trati Praha - Pardubice, vlevo nový železniční most na trati Chrudim - Rosice nad Labem
Přemostění trati Praha - Pardubice, vlevo nový železniční most na trati Chrudim - Rosice nad Labem
most v km 0,562 na silnici I/37
most v km 0,562 na silnici I/37
příjezd do oblasti garáží s pokračováním do ulice U Trojice
příjezd do oblasti garáží s pokračováním do ulice U Trojice
Příjezd do ulice U Trojice pod komunikací od HK a železniční tratí směr Chrudim
Příjezd do ulice U Trojice pod komunikací od HK a železniční tratí směr Chrudim
Nový most (2021) přes železniční koridor na trati Rosice nad Labem - Chrudim
Nový most (2021) přes železniční koridor na trati Rosice nad Labem - Chrudim
Upevnění kolejnic na mostě
Upevnění kolejnic na mostě
(Zatím) jednokolejné napojení žst. Pardubice od HK
(Zatím) jednokolejné napojení žst. Pardubice od HK
Současně s dostavbou křižovatky probíhá i modernizace uzlu Pardubice
Současně s dostavbou křižovatky probíhá i modernizace uzlu Pardubice
Nosná konstrukce silničního mostu, uchycení trakčního vedení trati Rosice nad Labem - Pardubice
Nosná konstrukce silničního mostu, uchycení trakčního vedení trati Rosice nad Labem - Pardubice
Nově položená výhybka 1:12-500 s přestavitelnou srdcovkou v žst. Pardubice
Nově položená výhybka 1:12-500 s přestavitelnou srdcovkou v žst. Pardubice
Výrobní štítek výhybky s přestavitelnou srdcovkou
Výrobní štítek výhybky s přestavitelnou srdcovkou
Situace stavby - SUDOP PRAHA
Situace stavby - SUDOP PRAHA
Nový most přes Labe - 2.část Dne 13.12. 2023 proběhla statická zatěžovací zkouška nového dvoukolejného mostu přes Labe... více ...
Rekonstrukce ŽST Vsetín - 3.část Stavební práce ve stanici stále probíhají v liché skupině kolejí ... více ...
Stadler KISS pro ZSSK První ze čtyř šestivozových elektrických jednotek pro ZSSK se momentálně nachází na zkušebním okruhu VUZ Velim ... více ...
Nový most přes Labe - 1.část V souvislosti s rekonstrukcí tratě mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová ... více ...
Aktuality a články